Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch đào tạo nhân lực

Lợi ích khi tham gia khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Thấu hiểu các kĩ năng cần thiết trong việc thiết lập hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp
  • Có khả năng vận dụng các kiến thức, công cụ khoa học để vận hành hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp hiện đại

Nội dung khóa học

  1. Triết lý và hình thức tiếp cận đào tạo
  2. Thiết lập khung chương trình và kế hoạch đào tạo
  3. Mô hình và phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo
  4. Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá