Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất | Edu2Review

Khóa học Xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Lợi ích sau khóa học

  • Thấu hiểu nền tảng của văn hóa doanh nghiệp
  • Nắm bắt phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới hiệu suất
  • Thực hiện chiến lược và quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  • Thấu hiểu vai trò của quản lý, lãnh đạo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nội dung khóa học

  1. Nền tảng của văn hoá doanh nghiệp
  2. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất
  3. Chiến lược và quy trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp
  4. Vai trò của cấp quản lý lãnh đạo trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá