Kế toán YTHO - Khóa học Kế toán công ty dịch vụ bảo vệ | Edu2Review

Khóa học Kế toán công ty dịch vụ bảo vệ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán công ty dịch vụ bảo vệ là khóa học được trung tâm xây dựng dựa trên nhu cầu của các học viên làm việc tại các đơn vị công ty dịch vụ bảo vệ hoặc các bạn chuẩn bị làm kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty dịch vụ bảo vệ.

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Các giám đốc cần tìm hiểu về sổ sách kế toán, thuế, phân tích báo cáo tài chính ở các công ty dịch vụ bảo vệ cho mục đích quản lý.

Mục tiêu đào tạo

  • Học tập trên các chứng từ thực tế
  • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong công ty dịch vụ bảo vệ
  • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty dịch vụ bảo vệ, quyết toán thuế công ty dịch vụ bảo vệ
  • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính
  • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán YTHO

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá