Kế toán YTHO - Khóa học Kế toán công ty dịch vụ du lịch | Edu2Review

Khóa học Kế toán công ty dịch vụ du lịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Công ty kinh doanh dịch vụ du lịch là một trong những doanh nghiệp đặc thù. Do đó cách hạch toán cũng có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Vì vậy việc trang bị kiến thức kế toán du lịch là rất cần thiết cho các bạn.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty dịch vụ du lịch để các bạn củng cố kiến thức và sửa chữa các sai sót hiện tại.

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch.

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các công ty dịch vụ du lịch cho mục đích quản lý.

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty du lịch

Mục tiêu đào tạo

  • Học tập trên các chứng từ thực tế
  • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong công ty dịch vụ du lịch
  • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty dịch vụ du lịch, quyết toán thuế ở công ty dịch vụ du lịch
  • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính ở công ty dịch vụ du lịch
  • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan

Lợi ích khóa học