Kế toán YTHO - Khóa học Kế toán công ty dịch vụ vận tải | Edu2Review

Khóa học Kế toán công ty dịch vụ vận tải

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Kế toán vận tải là kế toán làm việc tại các doanh nghiệp vận tải. Vận tải là một loại hình dịch vụ có thể là một phần trong logistics. Công việc của các kế toán vận tải cũng có nhiều sự khác biệt so với các loại hình khác. Sự khác biệt này cũng nằm ở cả cách hạch toán giá thành ở doanh nghiệp vận tải.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty vận tải

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh vận tải

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở doanh nghiệp vận tải

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty vận tải

Mục tiêu đào tạo

  • Học tập trên các chứng từ thực tế công ty vận tải
  • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong dịch vụ vận tải
  • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty sản xuất, quyết toán thuế ở công ty vận tải
  • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính ở công ty vận tải
  • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán YTHO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá