Kế toán YTHO - Khóa học Kế toán công ty sản xuất | Edu2Review

Khóa học Kế toán công ty sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Sản xuất là một hoạt động tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội. Chương trình của khóa học được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất. Bài học luôn được cập nhật và bổ sung cho các học viên tham gia khóa học.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty sản xuất.

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh sản xuất.

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các công ty sản xuất cho mục đích quản lý.

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty sản xuất

Mục tiêu đào tạo

  • Học tập trên các chứng từ thực tế công ty sản xuất.
  • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong các công ty sản xuất.
  • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty sản xuất, quyết toán thuế ở công ty sản xuất.
  • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính ở công ty sản xuất.
  • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán YTHO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá