Kế toán YTHO - Khóa học Kế toán công ty xây dựng | Edu2Review

Khóa học Kế toán công ty xây dựng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán công ty xây dựng là khóa học kế toán được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO, một trong những công ty dịch vụ kế toán có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chương trình của khóa học này được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc tại các công ty xây dựng.

Đối tượng học viên

Đây là khóa học kế toán rất bổ ích cho các bạn đang làm việc tại các công ty xây dựng,

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ xây dựng

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các công ty xây dựng cho mục đích quản lý.

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty xây dựng.

Mục tiêu đào tạo

  • Học tập trên các chứng từ thực tế của công ty xây dựng
  • Có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong công ty xây dựng
  • Làm được sổ sách kế toán, báo cáo thuế công ty xây dựng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán YTHO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá