Kế toán YTHO - Khóa học Kế toán nhà hàng khách sạn | Edu2Review

Khóa học Kế toán nhà hàng khách sạn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán nhà hàng khách sạn là khóa học kế toán đã được chúng tôi xây dựng dựa trên nhu cầu của các học viên làm việc tại các đơn vị nhà hàng khách sạn và các bạn chuẩn bị làm kế toán tại các công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn.

– Các bạn sắp nhận việc kế toán tại các công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn.

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các DN nhà hàng khách sạn cho mục đích quản lý.

Mục tiêu đào tạo

  • Học tập trên các chứng từ thực tế.
  • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn.
  • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn, quyết toán thuế doanh nghiệp nhà hàng khách sạn.
  • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn.
  • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán excel, các phần mềm kế toán hiện nay.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán YTHO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá