Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

12 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có:

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài.
 • Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, kinh doanh du lịch (văn hóa du lịch, địa lí du lịch, kinh tế du lịch, quản trị doanh nghiệp du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, quản trị sự kiện...
 • Khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch;
 • Khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch;
 • Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh: thiết kế & điều hành tour du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành, quản lý nhà nước về dịch vụ du lịch tại các điểm đến du lịch.

Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh nông nghiệp
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được trình độ kiến thức và hiểu biết về các lãnh vực sau: các nguyên lý cơ bản của kinh doanh; môi trường kinh doanh và đặc thù của kinh doanh nông nghiệp; mối liên hệ giữa các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp; ứng dụng các nguyên lý kinh doanh vào các hoạt động thực tiễn trong kinh doanh nông nghiệp;thể hiện được hiểu biết về công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và hoạt động chế biến nông sản.

Với Anh văn đáp ứng chuẩn đầu ra của Trường hoặc TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, có thể giao tiếp, trao đổi với người nước ngoài về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp bằng tiếng Anh.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp thể hiện được các kỹ năng: phát hiện vấn đề, phân tích và đề ra quyết định đối với các vấn đề phát sinh; giao tiếp có hiệu quả với cá nhân/nhóm công tác;dự báo liên quan đến kinh doanh nông nghiệp, xây dựng dự án đầu tư;quản lý điều hành công ty kinh doanh nông lâm thủy sản; thực hiện các seminar chuyên ngành.

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân kinh doanh nông nghiệp với các kiến thức và hiểu biết về nguyên lý cơ bản của kinh doanh; môi trường kinh doanh và tính chất đặc thù của kinh doanh nông nghiệp; về mối liên hệ giữa các họat động trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp; về công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản với kỹ năng trong phát hiện vấn đề, phân tích và đề ra quyết định đối với những vấn đề mấu chốt, vấn đề phát sinh, đồng thời giao tiếp có hiệu quả đối với những người làm việc trong và ngoài ngành kinh doanh nông nghiệp,…có thể tham gia trong các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, các cơ quan chức năng quản lý và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho người học nền tảng vững chắc và phù hợp về toán học và các môn khoa học tự nhiên; kiến thức cơ sở cốt lõi của ngành kỹ thuật điện và các lĩnh vực khác có liên quan như điện tử, cơ khí, xây dựng...

Cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức chuyên ngành về kỹ thuật điện; áp dụng để trình bày và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách sáng tạo thông qua việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật: phân tích, tổng hợp vấn đề; tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét; hệ thống an ninh, an toàn điện; hệ thống điều khiển tự động vừa và nhỏ.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

 • Làm các công việc về kỹ thuật điện trong các xí nghiệp công nghiệp.
 • Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án thuộc các lĩnh vực: cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, …
 • Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật điện.
 • Giảng dạy các môn học của chuyên ngành Kỹ thuật điện ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có các kiến thức cơ bản về toán học, xác suất thống kê đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành. - Có các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn: pháp luật, tâm lý học, giao tiếp và thương lượng.

Có kiến thức cơ sở ngành: kinh tế học vi mô và vĩ mô, quản trị học, nguyên lý marketing, nguyên lý kế toán.

Hiểu biết về lý thuyết tài chính-tiền tệ, quản trị một chiến lược/dự án kinh doanh, các kiến thức về bán hàng và quản trị chuỗi cung ứng; hành vi của khách hàng; quản lý các rủi ro trong kinh doanh; hiểu về luật pháp trong kinh doanh và đạo đức kinh doanh. - Với chuyên ngành Marketing, sinh viên nắm vững kiến thức về Phương pháp nghiên cứu Marketing, Quản trị Marketing, Marketing dịch vụ và thương mại, Chiến lược Marketing MIX (chiến lược 4P), Marketing quốc tế. Hiểu rõ các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu; quản lý quan hệ khách hàng; các nghiệp vụ về thuế.

Với chuyên ngành Thương mại quốc tế, sinh viên nắm vững các kiến thức về Kinh doanh quốc tế, Thanh toán quốc tế, Bảo hiểm và vận tải quốc tế, Nghiệp vụ ngoại thương, các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Marketing Quốc tế và Tài Chính quốc tế. Hiểu rõ về luật thương mại quốc tế; nghiệp vụ ngân hàng và định chế tài chính.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Chuyên viên làm việc tại các phòng Marketing của các doanh nghiệp về Nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lực marketing.
 • Thành viên trong các hoạt động về chiến lược xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm mới.
 • Có thể đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận, trưởng, phó phòng Marketing, phát triển sản phẩm.
 • Nhân viên tại các công ty xuất nhập khẩu.
 • Nhân viên thuộc các bộ phận giao vận, khai báo hải quan, quản trị hậu cần, tín dụng hay thanh toán quốc tế.

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm

Chuẩn về kiến thức

Nắm vững những kiến thức về Kinh tế và Quản trị kinh doanh như: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, marketing căn bản.

Có kiến thức về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng.

Nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức về tài chính – ngân hàng hiện đại: Lý thuyết tài chính- Tiền tệ; Tài chính quốc tế; Quản trị kinh doanh ngân hàng; Thanh toán quốc tế; Kinh doanh ngoại hối; Kinh doanh bảo hiểm; Thuế; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường chứng khoán và Ngân hàng Trung ương hiện đại.

Vận dụng một cách vững vàng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực quản lý, điều hành các lĩnh vực công việc sau:

 • Tín dụng
 • Kế hoạch nguồn vốn
 • Kế toán và giao dịch
 • Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối
 • Kinh doanh thẻ
 • Kế hoạch tổng hợp
 • Kho quỹ
 • Kinh doanh bảo hiểm
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Các công việc trong các công ty chứng khoán, Ủy ban chứng khoán, các Vụ, Cục và các Chi nhánh của ngân hàng Nhà nước.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm

Chuẩn về kiến thức

Vận dụng thành thạo khối kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

Áp dụng vững vàng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính – kế toán… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh và marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp

Phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức đã học liên quan đến quản trị, văn hóa doanh nghiệp, hành vi của tổ chức; đàm phán và giải quyết các xung đột nghề nghiệp… để có thể khởi nghiệp và quản trị tốt một doanh nghiệp trong môi trường trong nước và quốc tế.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực quản lý, điều hành để đảm nhiệm các vị trí công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về Kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức cơ bản: Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức cơ bản, kiến thức đại cương bậc đại học: Lý luận chính trị, Toán cao cấp, Pháp luật đại cương, Ngoại ngữ. Có kiến thức về rèn luyện thể chất và giáo dục quốc phòng để tham gia bảo vệ Tổ Quốc.

Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học:

 • Kiến thức về hệ thống tính toán (Máy tính)
 • Tư duy lôgic tốt về lập trình và các ngôn ngữ lập trình
 • Cấu trúc dữ liệu và các giải thuật...

Kiến thức chuyên ngành:hiểu biết sâu rộng và vận dụng tốt các kiến thức chuyên ngành hẹp về:

 • Công nghệ Mạng
 • Công nghệ Đồ họa
 • Thiết kế và xây dựng các hệ thống tính toán xử lí thông tin
 • Thiết kế, xây dựng và khai thác các hệ thống dữ liệu
 • Các công nghệ phát triển phần mềm ứng dụng.

Vị trí làm việc dự kiến của sinh viên sau khi tốt nghiệp

 • Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông(cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
 • Nghiên cứu Khoa học thuộc lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại Học và Cao đẳng...
 • Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, đường sắt, xây dựng...).Đặc biệt đối với các hệ thống ngân hàng, tài chính, thương mại.
 • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
 • Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học
4 năm

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; có kiến thức phổ thôngvề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học (bảo vệ môi trường, antoàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội…);
 • Có kiến thức cơ bản về giáo dục tiểu học (mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sáchgiáo khoa các môn học);
 • Có kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học vàvận dụng vào hoạt động giáo dục, giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh;
 • Có kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếptiếng Anh trong công việc, học tập;
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; biết sử dụng một số phần mềm trong giảng dạy ở tiểu học như Powerpoint, Violet.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy tại các trường tiểu học;

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề đơn giản liên quan đếnchuyên môn nghề nghiệp.

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán
4 năm

Mục tiêu đào tạo

 • Có hiểu biết về các nguyênlý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việtnam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hộivà nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầuxây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Có trình độ tiếng Anh tươngđương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tậpvà nghiên cứu;
 • Có trình độ tin học tươngđương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy môn toán hiện hành như Maple,Sketchpad…..;
 • Có những hiểu biết cơ bản vềkhoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: cácquy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý; những vấn đề cơ bản của quá trìnhdạy học và giáo dục;
 • Có những hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường THPT;
 • Nắm vững lý luận về phươngpháp dạy học bộ môn toán cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từngphương pháp cụ thể trong dạy học Toán THPT;
 • Nắm được các kiến thức cơbản về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng, Toán hiện đại có hệ thống sátvới chương trình phổ thông, đặc biệt là cấp Trung học phổ thông.
 • Nắm vững các phương phápToán học như phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp tương tự, phương phápmô hình hóa, các phương pháp suy luận quy nạp, suy diễn.v.v...
 • Có những hiểu biết về cácbước triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;
 • Những hiểu biết về các chuẩnmực và nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;
 • Những hiểu biết về những vấnđề cơ bản của việc xây dựng chương trình môn học/khóa học.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

 • Giảng dạy môn toán tại cáctrường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyênnghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở;
 • Cán bộ chuyên môn của các phòng Giáo dục, sở Giáo dục& Đào tạo;
 • Cán bộ nghiên cứu ở các cơsở nghiên cứu giáo dục;
 • Cán bộ thống kê ….;
 • Có khả năng tự học, tựnghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

Kinh tế xây dựng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức chung

 • Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn theo đúng yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có kiến thức về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Có kiến thức chung về nhà nước và pháp luật Việt Nam, giáo dục quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất.

Kiến thức chuyên môn

 • Có kiến thức về kinh tế trong các lĩnh vực liên quan như: Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị…;
 • Hiểu biết những kiến thức cơ bản của ngành Xây dựng, có kiến thức sâu rộng Kinh tế xây dựng, có kỹ năng thực hành tốt, biết vận dụng những kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề Kinh tế xây dựng, có khả năng tiếp thu những kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong kinh doanh, quản lý và điều hành sản xuất.
 • Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định ngành nghề có liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về xây dựng; các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến xây dựng;
 • Có thể làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng và tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý dự án...;
 • Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng.

Luật kinh tế

Luật kinh tế
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải về các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật;

Vận dụng các kiến thức nền tảng khoa học xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

Nắm vững các kiến thức cơ sở khối ngành và ngành; làm chủ kiến thức ngành và chuyên ngành để có thể đảm nhiệm công việc trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu lên ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

Nắm vững những kiến thức lý luận, pháp lý và kiến thức thực tiễn chuyên sâu về ngành Luật nói chung và luật kinh tế nói riêng ở các cấp độ quốc gia, khu vực, quốc tế, đặc biệt là ở Việt Nam.

Biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý hoặc các phương pháp giảng dạy môn luật bậc đại học phục vụ cho công việc học tập, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn về pháp luật kinh tế chuyên ngành sau khi kết thúc khóa học.

Cơ hội nghề nghiệp

Nhóm 1: cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, cơ quan Thi hành án và các cơ quan nhà nước khác ở trung ương và địa phương; làm việc tại các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội; Sở Tư pháp, Phòng Kinh tế, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp; Hội đồng Nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp; Công an, Thanh tra, Thi hành án, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Cục Thuế, Hải quan…

Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao về pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngân hàng, các tổng công ty trong và ngoài nước như:

 • Làm Luật sư sau khi tích luỹ đủ kinh nghiệm và có chứng chỉ theo quy định
 • Làm tại bộ phận pháp chế, bộ phận tư vấn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoạt động đúng luật pháp, bảo vệ được quyền lợi của mình khi giao dịch trong và ngoài nước, xử lí các vấn đề khi xảy ra tranh chấp.
 • Làm hoặc làm công tác nghiên cứu trong các Viện Nghiên cứu về Nhà nước và Pháp luật, Viện Kinh tế... Ngoài ra sinh viên còn có thể học nâng cao trình độ, học chuyên sâu sau khi tốt nghiệp.

Nhóm 3: Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu;

Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật kinh tế.

Kế toán

Kế toán
4 năm

Chuẩn về kiến thức

 • Nắm vững những kiến thức về Kinh tế như: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, marketing căn bản.
 • Có kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán và kiểm toán.
 • Nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức về kế toán, kiểm toán hiện đại: Kiểm toán căn bản; Kế toán quản trị; Kế toán tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán ngân hàng; Tổ chức công tác kế toán; Phân tích hoạt động kinh doanh; Thuế và Kiểm toán tài chính.
 • Vận dụng một cách vững vàng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ Kế toán – Kiểm toán và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực quản lý, điều hành các lĩnh vực công việc sau:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Phân tích tài chính và kết quả kinh doanh
 • Kế toán thanh toán và tín dụng quốc tế
 • Kế toán tín dụng và đầu tư tài chính

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm