Tiếng Anh IKUN | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Tìm trường
Hoặc tra cứu
8.3
Tốt
53 đánh giá

Khóa học

14 khóa học

TOEIC cơ bản 450 điểm

TOEIC 400 - 600
10 tuần
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.850.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
TOEIC 400 - 600
10 tuần
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.850.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Mô tả chi tiết khóa học

 • Ngân hàng đề với các giáo trình cập nhật mới nhất từ các bộ đề Economy New Format và ETS
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích từng dạng bài tập khó như Part 3, 4 và 7.
 • Phương pháp loại suy các đáp án phức tạp trong Part 2
 • Hướng dẫn phân tích hình ảnh trong Part 1
 • Cách làm bài Reading nhanh nhất đối với Part 7
 • Kỹ năng nhận dạng bài tập ngữ pháp trong part 5 và part 6.
 • Luyện đề mới liên tục trong suốt khóa học.

Điểm khác biệt của khóa học luyện thi TOEIC

 • Học lại không thu phí nếu không đạt điểm thi như ý.
 • Lớp học ít người chỉ từ 10 – 20 học viên.
 • Giáo viên kèm sát từng học viên trong lớp.
 • Đăng ký tham gia Câu lạc bộ giải đề TOEIC Club hằng tuần để cập nhật đề thi mới.
Tư vấn

TOEIC Luyện đề 550 điểm

TOEIC 400 - 600
10 tuần
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.950.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
TOEIC 400 - 600
10 tuần
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.950.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Mô tả chi tiết khóa học

 • Ngân hàng đề với các giáo trình cập nhật mới nhất từ các bộ đề Economy New Format và ETS
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích từng dạng bài tập khó như Part 3, 4 và 7.
 • Phương pháp loại suy các đáp án phức tạp trong Part 2
 • Hướng dẫn phân tích hình ảnh trong Part 1
 • Cách làm bài Reading nhanh nhất đối với Part 7
 • Kỹ năng nhận dạng bài tập ngữ pháp trong part 5 và part 6.
 • Luyện đề mới liên tục trong suốt khóa học.

Điểm khác biệt của khóa học luyện thi TOEIC

 • Học lại không thu phí nếu không đạt điểm thi như ý.
 • Lớp học ít người chỉ từ 10 – 20 học viên.
 • Giáo viên kèm sát từng học viên trong lớp.
 • Đăng ký tham gia Câu lạc bộ giải đề Toeic Club hằng tuần để cập nhật đề thi mới.
Tư vấn

TOEIC cấp tốc 5 tuần

TOEIC
5 tuần
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
TOEIC
5 tuần
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Mô tả chi tiết khóa học

 • Ngân hàng đề với các giáo trình cập nhật mới nhất từ các bộ đề Economy New Format và ETS
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích từng dạng bài tập khó như Part 3, 4 và 7.
 • Phương pháp loại suy các đáp án phức tạp trong Part 2
 • Hướng dẫn phân tích hình ảnh trong Part 1
 • Cách làm bài Reading nhanh nhất đối với Part 7
 • Kỹ năng nhận dạng bài tập ngữ pháp trong part 5 và part 6.
 • Luyện đề mới liên tục trong suốt khóa học.

Điểm khác biệt của khóa học luyện thi TOEIC

 • Học lại không thu phí nếu không đạt điểm thi như ý.
 • Lớp học ít người chỉ từ 10 – 20 học viên.
 • Giáo viên kèm sát từng học viên trong lớp.
 • Đăng ký tham gia Câu lạc bộ giải đề TOEIC Club hằng tuần để cập nhật đề thi mới.
Tư vấn

TOEIC Dạy kèm 1-1

TOEIC
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
TOEIC
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Học phí: 4.500.000 – 6.500.000 đồng/khóa (tùy vào số lượng học viên và giờ học yêu cầu)

Mô tả chi tiết khóa học

 • Ngân hàng đề với các giáo trình cập nhật mới nhất từ các bộ đề Economy New Format và ETS
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích từng dạng bài tập khó như Part 3, 4 và 7.
 • Phương pháp loại suy các đáp án phức tạp trong Part 2
 • Hướng dẫn phân tích hình ảnh trong Part 1
 • Cách làm bài Reading nhanh nhất đối với Part 7
 • Kỹ năng nhận dạng bài tập ngữ pháp trong part 5 và part 6.
 • Luyện đề mới liên tục trong suốt khóa học.

Điểm khác biệt của khóa học luyện thi TOEIC

 • Học lại không thu phí nếu không đạt điểm thi như ý.
 • Lớp học ít người chỉ từ 10 – 20 học viên.
 • Giáo viên kèm sát từng học viên trong lớp.
 • Đăng ký tham gia Câu lạc bộ giải đề TOEIC Club hằng tuần để cập nhật đề thi mới.
Tư vấn

TOEIC VIP

TOEIC
20 tuần
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
TOEIC
20 tuần
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Mô tả chi tiết khóa học

 • Ngân hàng đề với các giáo trình cập nhật mới nhất từ các bộ đề Economy New Format và ETS
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích từng dạng bài tập khó như Part 3, 4 và 7.
 • Phương pháp loại suy các đáp án phức tạp trong Part 2
 • Hướng dẫn phân tích hình ảnh trong Part 1
 • Cách làm bài Reading nhanh nhất đối với Part 7
 • Kỹ năng nhận dạng bài tập ngữ pháp trong part 5 và part 6.
 • Luyện đề mới liên tục trong suốt khóa học.

Điểm khác biệt của khóa học luyện thi TOEIC

 • Học lại không thu phí nếu không đạt điểm thi như ý.
 • Lớp học ít người chỉ từ 10 – 20 học viên.
 • Giáo viên kèm sát từng học viên trong lớp.
 • Đăng ký tham gia Câu lạc bộ giải đề TOEIC Club hằng tuần để cập nhật đề thi mới.
 • Gói VIP dành cho học viên mất căn bản muốn học cam kết đầu ra theo yêu cầu
Tư vấn

Lớp nền tảng

Giao tiếp Cơ bản
24 buổi
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.890.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Giao tiếp Cơ bản
24 buổi
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.890.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên
  • Học viên mất gốc
  • Có nền tảng nhưng giao tiếp người nước ngoài không hiểu
  • Không phản xạ được do thiếu phát âm, thiếu từ và cấu trúc câu
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi
 • Giáo viên: Việt Nam

Chương trình học

 • Nắm vững quy luật phát âm
 • Từ vựng chủ đề tiếng Anh tương đương speaking IELTS Part 1
 • Cấu trúc câu đơn giản khi nói.

Quyền lợi học viên

 • Học viên nghỉ học < 2 buổi, được học lại MIỄN PHÍ 1 LẦN trong trường hợp chưa tự tin giao tiếp sau khóa học.
 • Học viên nghỉ học > 5 buổi trọn khóa, sẽ không giải quyết HỌC LẠI.
 • Học viên > 7 buổi trọn khóa, sẽ phải BẮC BUỘC BẢO LƯU. Nếu không bảo lưu sang buổi thứ 8, học viên coi như là TỰ Ý TỪ BỎ KHÓA HỌC.
 • Học viên được tham gia vào các hoạt động English Club, các khóa học bỗ trợ miễn phí do trung tâm cung cấp trong suốt khóa học.

Lưu ý

 • Học viên hoàn tất học phí trước khi tham gia khóa học đối với học viên đóng theo từng khóa.
 • Học phí KHÔNG HOÀN LẠI dưới bất kỳ trường hợp nào.
 • Học phí ĐƯỢC BẢO LƯU trong thời gian 6 tháng đối với trường hợp không vắng quá 3 buổi/ khóa.
 • Học phí KHÔNG ĐƯỢC BẢO LƯU đối với trường hợp vắng hơn 8 buổi/khóa.
Tư vấn

Lớp thực hành phản xạ giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp Cơ bản
16 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 2.900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Giao tiếp Cơ bản
16 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 2.900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Quy trình 1: Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày mức độ cơ bản
 • Đối tượng học viên
  • Học viên mất gốc
  • Có nền tảng nhưng giao tiếp người nước ngoài không hiểu
  • Không phản xạ được do thiếu phát âm, thiếu từ và cấu trúc câu
 • Thời lượng: 16 buổi (5-8 tuần), 2-3 buổi/tuần học tùy ý theo ca học
 • Giáo viên: Anh, Mỹ, Canada, Úc

Chương trình học

 • Thực hành luyện nói
 • Chỉnh sửa phát âm trực tiếp trong bài nói thực tế
 • Hướng dẫn cách nói tự nhiên, không mang accent Việt Nam

Quyền lợi học viên

 • Học viên nghỉ học < 2 buổi, được học lại MIỄN PHÍ 1 LẦN trong trường hợp chưa tự tin giao tiếp sau khóa học.
 • Học viên nghỉ học > 5 buổi trọn khóa, sẽ không giải quyết HỌC LẠI.
 • Học viên > 7 buổi trọn khóa, sẽ phải BẮC BUỘC BẢO LƯU. Nếu không bảo lưu sang buổi thứ 8, học viên coi như là TỰ Ý TỪ BỎ KHÓA HỌC.
 • Học viên được tham gia vào các hoạt động English Club, các khóa học bỗ trợ miễn phí do trung tâm cung cấp trong suốt khóa học.

Lưu ý

 • Học viên hoàn tất học phí trước khi tham gia khóa học đối với học viên đóng theo từng khóa.
 • Học phí KHÔNG HOÀN LẠI dưới bất kỳ trường hợp nào.
 • Học phí ĐƯỢC BẢO LƯU trong thời gian 6 tháng đối với trường hợp không vắng quá 3 buổi/ khóa.
 • Học phí KHÔNG ĐƯỢC BẢO LƯU đối với trường hợp vắng hơn 8 buổi/khóa.
Tư vấn

Giao tiếp phản xạ câu ngắn - Giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp Nâng cao
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Giao tiếp Nâng cao
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Quy trình 2: Tiếng Anh nâng cao để làm nền tảng thi IELTS và đi làm
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài

Chương trình học

 • Thực hành luyện nói
 • Chỉnh sửa phát âm trực tiếp trong bài nói thực tế

Quyền lợi học viên

 • Học viên nghỉ học < 2 buổi, được học lại MIỄN PHÍ 1 LẦN trong trường hợp chưa tự tin giao tiếp sau khóa học.
 • Học viên nghỉ học > 5 buổi trọn khóa, sẽ không giải quyết HỌC LẠI.
 • Học viên > 7 buổi trọn khóa, sẽ phải BẮC BUỘC BẢO LƯU. Nếu không bảo lưu sang buổi thứ 8, học viên coi như là TỰ Ý TỪ BỎ KHÓA HỌC.
 • Học viên được tham gia vào các hoạt động English Club, các khóa học bỗ trợ miễn phí do trung tâm cung cấp trong suốt khóa học.

Lưu ý

 • Học viên hoàn tất học phí trước khi tham gia khóa học đối với học viên đóng theo từng khóa.
 • Học phí KHÔNG HOÀN LẠI dưới bất kỳ trường hợp nào.
 • Học phí ĐƯỢC BẢO LƯU trong thời gian 6 tháng đối với trường hợp không vắng quá 3 buổi/ khóa.
 • Học phí KHÔNG ĐƯỢC BẢO LƯU đối với trường hợp vắng hơn 8 buổi/khóa.
Tư vấn

Thảo luận tiếng Anh - Giao tiếp phản xạ câu dài

Giao tiếp Nâng cao
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Giao tiếp Nâng cao
24 buổi
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Quy trình 2: Tiếng Anh nâng cao để làm nền tảng thi IELTS và đi làm
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài

Quyền lợi học viên

 • Học viên nghỉ học < 2 buổi, được học lại MIỄN PHÍ 1 LẦN trong trường hợp chưa tự tin giao tiếp sau khóa học.
 • Học viên nghỉ học > 5 buổi trọn khóa, sẽ không giải quyết HỌC LẠI.
 • Học viên > 7 buổi trọn khóa, sẽ phải BẮC BUỘC BẢO LƯU. Nếu không bảo lưu sang buổi thứ 8, học viên coi như là TỰ Ý TỪ BỎ KHÓA HỌC.
 • Học viên được tham gia vào các hoạt động English Club, các khóa học bỗ trợ miễn phí do trung tâm cung cấp trong suốt khóa học.

Lưu ý

 • Học viên hoàn tất học phí trước khi tham gia khóa học đối với học viên đóng theo từng khóa.
 • Học phí KHÔNG HOÀN LẠI dưới bất kỳ trường hợp nào.
 • Học phí ĐƯỢC BẢO LƯU trong thời gian 6 tháng đối với trường hợp không vắng quá 3 buổi/ khóa.
 • Học phí KHÔNG ĐƯỢC BẢO LƯU đối với trường hợp vắng hơn 8 buổi/khóa.
Tư vấn

IELTS cơ bản 3.0 - 5.0

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
36 buổi
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 4.600.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
36 buổi
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 4.600.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên:
  • Học sinh, sinh viên
  • Người trong độ tuổi 14 - 30
 • Thời lượng: 36 buổi - 12 tuần
 • Lịch học: 3 buổi/tuần, mỗi buổi 1,5 giờ
 • Học viên làm bài test đầu vào để xếp lớp
 • Quy mô lớp học: 8 - 10 người
 • Tùy theo kỹ năng sẽ học với giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên nước ngoài
 • Học phí: 4.600.000 đồng/khóa

Mục đích chương trình

 • Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh học thuật trong kỳ thi chứng chỉ quốc tế IELTS, giúp học viên có đủ khả năng tiếng Anh để theo đuổi việc học tập hay làm việc tại nước ngoài
 • Khóa học đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

Mô tả chi tiết khóa học

Lộ trình xây dựng nền tảng 4 kỹ năng dành cho học viên cơ bản (3.0 - 3.5):

 • Phát âm:
  • Luyện nói và đọc tiếng Anh có ngữ điệu
  • Chỉnh sửa pháp âm và cách nhấn nhá ngữ điệu trong bài nói
 • Speaking:
  • Cung cấp từ vựng các chủ đề Speaking part 1 thường gặp
  • Thực hành nói giao tiếp - chỉnh sửa bài nói part 1 theo format đề thi IELTS
 • Basic Grammar:
  • Ôn lại các ngữ pháp sử dụng để viết câu
  • Các cấu trúc câu ngữ pháp thông dụng
  • Thực hành tự sửa lỗi ngữ pháp trong bài viết
 • Basic Listening:
  • Thực hành listening ở mức độ dễ
  • Thực hành các kỹ năng listening cơ bản
 • Basic Writing:
  • Thực tập cách viết câu đơn giản
  • Thực tập cách viết đoạn văn ngắn

Chính sách cam kết

 • Tham gia đúng lộ trình đầu ra mong muốn (dựa vào điểm đầu ra)
 • Học không nghỉ quá 2 buổi trong 1 khóa
 • Làm bài đầy đủ và nộp đúng hạn khi được giao
 • Tham gia các lớp học kèm ngoài giờ khi được yêu cầu

Chính sách bảo lưu

 • Không bảo lưu trong trường hợp nghỉ quá 6 buổi/khóa học
 • Bảo lưu có giá trị trong 3 tháng
 • Không bảo lưu nếu mất biên lai đỏ
Tư vấn

IELTS 5.0 - 5.5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
4 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 6.400.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
4 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 6.400.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên:
  • Học sinh, sinh viên
  • Người trong độ tuổi 14 - 30
 • Thời lượng: 4 tháng, 16 tuần
 • Học viên làm bài test đầu vào để xếp lớp
 • Quy mô lớp học: 8 - 10 người
 • Tùy theo kỹ năng sẽ học với giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên nước ngoài
 • Học phí: 4.800.000 đồng/khóa

* Đóng 2 khóa bất kỳ, giảm 15% học phí.

Mục đích chương trình

 • Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh học thuật trong kỳ thi chứng chỉ quốc tế IELTS, giúp học viên có đủ khả năng tiếng Anh để theo đuổi việc học tập hay làm việc tại nước ngoài
 • Khóa học đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

Mô tả chi tiết khóa học

Lộ trình luyện theo kỹ năng nâng cao:

 • Listening:
  • Hướng dẫn cách làm bài và thực hành kỹ năng bài thi listening theo cấp độ
  • Luyện đề theo bộ Cambridge mới nhất
 • Reading:
  • Hướng dẫn cách làm bài và thực hành kỹ năng bài thi reading theo cấp độ
  • Luyện đề theo bộ Cambridge mới nhất
 • Writing:
  • Cách viết câu đơn giản đến câu phức tạp
  • Thực hành các dạng viết trong bài thi IELTS Writing
  • Sửa bài tập về nhà và thực hành viết
  • Cung cấp các cấu trúc câu ăn điểm trong bài thi
  • Không dạy bài văn mẫu, hướng dẫn cách phát triển ý cho bài viết
  • Hướng dẫn cách tự sửa lỗi sai cho bài viết của mình
 • Speaking:
  • Cung cấp từ vựng theo chủ đề cập nhật mới nhất trong bài thi IELTS
  • Thực hành bài speaking tại lớp
  • Chỉnh sửa phát âm và hướng dẫn trả lời câu hỏi
  • Luyện theo bộ đề Speaking updated mới nhất

Chính sách cam kết

 • Tham gia đúng lộ trình đầu ra mong muốn (dựa vào điểm đầu ra)
 • Học không nghỉ quá 2 buổi trong 1 khóa
 • Làm bài đầy đủ và nộp đúng hạn khi được giao
 • Tham gia các lớp học kèm ngoài giờ khi được yêu cầu

Chính sách bảo lưu

 • Không bảo lưu trong trường hợp nghỉ quá 6 buổi/khóa học
 • Bảo lưu có giá trị trong 3 tháng
 • Không bảo lưu nếu mất biên lai đỏ
Tư vấn

IELTS 6.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 4.800.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 4.800.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên:
  • Học sinh, sinh viên
  • Người trong độ tuổi 14 - 30
 • Thời lượng: 3 tháng, 12 tuần
 • Học viên làm bài test đầu vào để xếp lớp
 • Quy mô lớp học: 8 - 10 người
 • Tùy theo kỹ năng sẽ học với giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên nước ngoài
 • Học phí: 4.800.000 đồng/khóa

* Đóng 2 khóa bất kỳ, giảm 15% học phí.

Mục đích chương trình

 • Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh học thuật trong kỳ thi chứng chỉ quốc tế IELTS, giúp học viên có đủ khả năng tiếng Anh để theo đuổi việc học tập hay làm việc tại nước ngoài
 • Khóa học đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

Mô tả chi tiết khóa học

Lộ trình luyện theo kỹ năng nâng cao:

 • Listening:
  • Hướng dẫn cách làm bài và thực hành kỹ năng bài thi listening theo cấp độ
  • Luyện đề theo bộ Cambridge mới nhất
 • Reading:
  • Hướng dẫn cách làm bài và thực hành kỹ năng bài thi reading theo cấp độ
  • Luyện đề theo bộ Cambridge mới nhất
 • Writing:
  • Cách viết câu đơn giản đến câu phức tạp
  • Thực hành các dạng viết trong bài thi IELTS Writing
  • Sửa bài tập về nhà và thực hành viết
  • Cung cấp các cấu trúc câu ăn điểm trong bài thi
  • Không dạy bài văn mẫu, hướng dẫn cách phát triển ý cho bài viết
  • Hướng dẫn cách tự sửa lỗi sai cho bài viết của mình
 • Speaking:
  • Cung cấp từ vựng theo chủ đề cập nhật mới nhất trong bài thi IELTS
  • Thực hành bài speaking tại lớp
  • Chỉnh sửa phát âm và hướng dẫn trả lời câu hỏi
  • Luyện theo bộ đề Speaking updated mới nhất

Chính sách cam kết

 • Tham gia đúng lộ trình đầu ra mong muốn (dựa vào điểm đầu ra)
 • Học không nghỉ quá 2 buổi trong 1 khóa
 • Làm bài đầy đủ và nộp đúng hạn khi được giao
 • Tham gia các lớp học kèm ngoài giờ khi được yêu cầu

Chính sách bảo lưu

 • Không bảo lưu trong trường hợp nghỉ quá 6 buổi/khóa học
 • Bảo lưu có giá trị trong 3 tháng
 • Không bảo lưu nếu mất biên lai đỏ
Tư vấn

IELTS 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 4.800.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 4.800.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên:
  • Học sinh, sinh viên
  • Người trong độ tuổi 14 - 30
 • Thời lượng: 3 tháng, 12 tuần
 • Học viên làm bài test đầu vào để xếp lớp
 • Quy mô lớp học: 8 - 10 người
 • Tùy theo kỹ năng sẽ học với giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên nước ngoài

*Học viên được giảm 15% học phí khi đóng 2 khóa bất kỳ.

Mục đích chương trình

 • Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh học thuật trong kỳ thi chứng chỉ quốc tế IELTS, giúp học viên có đủ khả năng tiếng Anh để theo đuổi việc học tập hay làm việc tại nước ngoài
 • Khóa học đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

Mô tả chi tiết khóa học

Lộ trình luyện theo kỹ năng nâng cao:

 • Listening:
  • Hướng dẫn cách làm bài và thực hành kỹ năng bài thi listening theo cấp độ
  • Luyện đề theo bộ Cambridge mới nhất
 • Reading:
  • Hướng dẫn cách làm bài và thực hành kỹ năng bài thi reading theo cấp độ
  • Luyện đề theo bộ Cambridge mới nhất
 • Writing:
  • Cách viết câu đơn giản đến câu phức tạp
  • Thực hành các dạng viết trong bài thi IELTS Writing
  • Sửa bài tập về nhà và thực hành viết
  • Cung cấp các cấu trúc câu ăn điểm trong bài thi
  • Không dạy bài văn mẫu, hướng dẫn cách phát triển ý cho bài viết
  • Hướng dẫn cách tự sửa lỗi sai cho bài viết của mình
 • Speaking:
  • Cung cấp từ vựng theo chủ đề cập nhật mới nhất trong bài thi IELTS
  • Thực hành bài speaking tại lớp
  • Chỉnh sửa phát âm và hướng dẫn trả lời câu hỏi
  • Luyện theo bộ đề Speaking updated mới nhất

Chính sách cam kết

 • Cam kết đầu ra theo đúng số giờ đào tạo (108 giờ)
 • Tham gia đúng lộ trình đầu ra mong muốn (dựa vào điểm đầu ra)
 • Học không nghỉ quá 2 buổi trong 1 khóa
 • Làm bài đầy đủ và nộp đúng hạn khi được giao
 • Tham gia các lớp học kèm ngoài giờ khi được yêu cầu

Chính sách bảo lưu

 • Không bảo lưu trong trường hợp nghỉ quá 6 buổi/khóa học
 • Bảo lưu có giá trị trong 3 tháng
 • Không bảo lưu nếu mất biên lai đỏ
Tư vấn

Business Talk - Ngữ cảnh tiếng Anh văn phòng

Các khóa học khác Business English
24 buổi
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 3.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Các khóa học khác Business English
24 buổi
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 3.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Quy trình 2: Tiếng Anh nâng cao để làm nền tảng thi IELTS và đi làm
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài

Quyền lợi học viên

 • Học viên nghỉ học < 2 buổi, được học lại MIỄN PHÍ 1 LẦN trong trường hợp chưa tự tin giao tiếp sau khóa học.
 • Học viên nghỉ học > 5 buổi trọn khóa, sẽ không giải quyết HỌC LẠI.
 • Học viên > 7 buổi trọn khóa, sẽ phải BẮC BUỘC BẢO LƯU. Nếu không bảo lưu sang buổi thứ 8, học viên coi như là TỰ Ý TỪ BỎ KHÓA HỌC.
 • Học viên được tham gia vào các hoạt động English Club, các khóa học bỗ trợ miễn phí do trung tâm cung cấp trong suốt khóa học.

Lưu ý

 • Học viên hoàn tất học phí trước khi tham gia khóa học đối với học viên đóng theo từng khóa.
 • Học phí KHÔNG HOÀN LẠI dưới bất kỳ trường hợp nào.
 • Học phí ĐƯỢC BẢO LƯU trong thời gian 6 tháng đối với trường hợp không vắng quá 3 buổi/ khóa.
 • Học phí KHÔNG ĐƯỢC BẢO LƯU đối với trường hợp vắng hơn 8 buổi/khóa.
Tư vấn

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

53 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.9
Thực hành kỹ năng
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
8.7
Số lượng học viên
8.3
Quan tâm học viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.9
Thực hành kỹ năng
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
8.7
Số lượng học viên
8.3
Quan tâm học viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Chi tiết từ học viên

Nguyễn Trần Thị Dân An
Nguyễn Trần Thị Dân An - Học viên 
 

Học Phí

Đã học khoá học: TOEIC Basic tại đây.

Ưu điểm

- Học phí phù hợp với sinh viên. - Giáo viên, lễ tân nhiệt tình và thân thiện. - Số lượng học viên trong nhóm vừa phải, không quá đông như một số trung tâm khác.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Có động lực học Anh văn hơn. - Phù hợp với những bạn sinh viên muốn kiếm tìm một trung tâm có học phí ưu đãi và chất lượng.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Phan Thị Thu
Phan Thị Thu - Học viên 
 

Thời Gian Học

Đã học khoá học: TOEIC Basic tại đây.

Ưu điểm

- Nội dung dạy ngắn gọn, bao hàm hết được nội dung trong khóa học. - Thời gian vào học đúng giờ. - Giáo viên giảng dạy tận tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia lớp học đầy đủ để không bị mất kiến thức. Nghỉ một hôm là bị mất một lỗ hổng kiến thức.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Lê Thị Hoàng Anh
Lê Thị Hoàng Anh - Học viên 
 

Đội Ngũ Giáo Viên

Ưu điểm

- Thầy giáo giải thích rõ ràng, dễ hiểu. - Tạo không khí học, thoải mái, dễ dàng tiếp thu. - Tư vấn tận tình khi đăng ký học, thời gian, lịch học rõ ràng.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khi mới bắt đầu, các bạn sẽ dễ dàng hòa nhập vào môi trường học tập. - Cho dù bạn là sinh viên hay đã làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng đến lớp bạn vẫn có thể tiếp thu mọi thứ được dạy.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Lê Duy Thái
Lê Duy Thái - Học viên 
 

Tư Vấn Viên

Ưu điểm

- Nhiệt tình: Đội ngũ tư vấn và giáo viên rất tận tâm, nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của học viên. - Vui vẻ: Cảm thấy thoải mái khi theo học ở trung tâm. - Chuyên nghiệp: Mọi thứ đều có quy tắc và có quy trình rõ ràng.

Điểm cần cải thiện

Hoàn toàn hài lòng với những điều kiện tại trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Một môi trường học tập thoải mái, vui vẻ, mọi người đều thân thiện. - Cải thiện được từ vựng và ngữ pháp. - Giáo viên tận tâm, hài hước, luôn giải thích cho học viên dù trên lớp hay ngoài giờ.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

Giới thiệu

Địa điểm