Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI - Khóa học CEO Toàn diện | Edu2Review

Khóa học CEO Toàn diện

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 tháng

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo này được thiết kế nhằm đáp ứng tình trạng khan hiếm CEO cấp cao trong thị trường nhân lực hiện nay. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao khả năng nắm bắt thị trường của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của họ.

Chương trình mang đến cho học viên nền tảng kiến thức sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & quốc tế cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng là chương trình đào tạo đặc biệt của Trường Doanh nhân PTI.

Đối tượng tham gia:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc).
 • Những người đang là lãnh đạo của các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn kinh tế, công ty mẹ-con.
 • Hoặc những người mong muốn doanh nghiệp của mình phát triến theo mô hình tập đoàn kinh tế, công ty mẹ-con.
 • Những học viên từ 30 tuổi trở lên.
 • Những học viên đã từng tham gia chương trình đào tạo CEO hoặc MBA.
 • Những cá nhân đã có 5 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp thực tế. Trong đó, doanh nghiệp có trên 200 nhân sự, vốn điều lệ trên 1.000.000 USD. Chương trình không áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập.

Mục tiêu khóa học:

 • Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:
 • Hiểu được toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam
 • Hiểu được doanh nghiệp toàn cầu và kinh doanh toàn cầu
 • Hiểu được mô hình phát triển doanh nghiệp theo tập đoàn kinh tế
 • Giúp cho doanh nghiệp của học viên phát triển bền vững

Nội dung khóa học:

STT CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT THỜI LƯỢNG
Buổi Tiết
1 Tiếp cận tư tưởng phật giáo trong quản trị kinh doanh 01 04
2 Phát triển năng lực toàn diện của giám đốc doanh nghiệp 01 04
3 Nhân sinh quan dành cho lãnh đạo 01 04
4 Giao tế & nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân 01 04
5 Tiếp cận tính quốc tế hóa trong quản trị nguồn nhân lực 04 16
6 Quản trị truyền thông & tương tác xã hội 02 08
7 Tái cấu trúc Doanh Nghiệp & thúc đẩy hội nhập 02 08
8 Case study về Marketing quốc tế - Những bài học ứng dụng 02 08
9 Lãnh đạo trong thế giới mở 02 08
10 Tài chính dành cho Giám đốc 04 16
11 M&A – Mua bán, sáp nhập 02 08
12 Quản trị sản xuất 04 16
13 Quản trị chiến lược phát triển của công ty 02 08
14 Nghệ thuật thương thuyết dành cho Doanh Nhân 02 08
15 Cách mạng công nghệ 4.0 - Ứng dụng vào Doanh nghiệp 02 08
16 Thách thức & cơ hội cho Doanh nghiệp Việt Nam hậu WTO 01 04
17 Phát triển lợi thế Doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu 01 04
18 Chiến lược Doanh nghiệp Việt Nam cho thị trường ASEAN 01 04
19 Lễ tốt nghiệp & trao chứng nhận 01 04
Tổng cộng 36 144

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá