Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học CCO Giám đốc kinh doanh | Edu2Review

Khóa học CCO Giám đốc kinh doanh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

30 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có
 • Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing của thế giới
 • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới
 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một giám đốc kinh doanh ngày nay

Nội dung chương trình

 1. Chân dung của một CCO chuyên nghiệp
 2. Chiến lược Kinh doanh / Business Strategy
 3. Xây dựng bộ phận kinh doanh / Sales & Marketing Department
 4. Marketing dành cho CCO
 5. Quản lý hệ thống phân phối (HTPP)
 6. Chăm sóc khách hàng & dịch vụ hậu mãi/ Customer Care
 7. Dự báo thị trường và Kế hoạch bán hàng / Sales forecast & Sales plan
 8. Quản lý hoạt động Hỗ trợ Thương mại/Trade Marketing
 9. Quản lý con người và Phát triển đội ngũ/ Team Management
 10. Huấn luyện & đào tạo bán hàng/ Coaching & Training a sales team
 11. Chuyên đề hội thảo
 12. Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh
 13. Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá