Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học CEO Giám đốc điều hành chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học CEO Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

36 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học với hơn 18 chuyên đề nhằm nâng cao khả năng nắm bắt thị trường của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của họ. Chương trình mang đến cho học viên nền tảng kiến thức sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & quốc tế cạnh tranh gay gắt.

Mục tiêu khóa đào tạo

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:

  • Hiểu được toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam
  • Hiểu được doanh nghiệp toàn cầu và kinh doanh toàn cầu
  • Hiểu được mô hình phát triển doanh nghiệp theo tập đoàn kinh tế
  • Giúp cho doanh nghiệp của học viên phát triến bền vững

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá