Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Khả năng lắng nghe, đáp ứng và xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách tích cực sẽ là một bước quan trọng trong việc tạo ra lòng trung thành của khách hàng lâu dài. Khóa học sẽ giúp phát triển phạm vi chuyên nghiệp giữa các cá nhân và kỹ năng giao tiếp cần thiết để đối phó với các khiếu nại của khách hàng một cách tự tin.

Mục tiêu đào tạo

  • Thu thập thông tin, ngay cả trong một tình huống căng thẳng, để đối phó với các vấn đề thực sự
  • Xoa dịu sự tức giận của khách hàng và xây dựng mối quan hệ
  • Giao tiếp với sự tự tin và đảm bảo
  • Duy trì tính chuyên nghiệp dưới áp lực
  • Tạo sự hài lòng của khách hàng
  • Cung cấp một giải pháp
  • Theo dõi và phân tích mức độ khiếu nại và xác định các hành động khắc phục hậu quả

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá