Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Kỹ năng đàm phán hiệu quả | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Kỹ năng đàm phán hiệu quả

Học phí 36.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Thuyết phục & đàm phán

Thời lượng

4 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Tổng quan khóa học

Đàm phán là một phần trong cuộc sống hằng ngày nhưng trong kinh doanh lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành bại của một tổ chức. Chìa khóa của một nhà đàm phán, thương lượng giỏi là khả năng chuẩn bị, có nhiều chiến thuật rõ ràng, tìm đòn bẩy, cách giải quyết win – win và kết thúc có hậu.

Khóa học Kỹ năng đàm phán hiệu quả được xây dựng dựa trên việc khảo sát và tư vấn của các CEO hàng đầu tại Việt Nam, cũng như được sự tư vấn và trực tiếp tham gia xây dựng chương trình của các chuyên gia nhà nghiên cứu về tâm lý học và lý học đông phương tại Việt Nam.

Mục tiêu khóa học

  • Nắm được những kiến thức căn bản nhất về đàm phán thương lượng, tâm lý học và lý học phương đông
  • Hiểu được mối quan hệ giữa tâm lý học và lý học phương đông đối với hoạt động đàm phán, thương lượng
  • Ứng dụng được những kiến thức về tâm lý học và lý học phương đông vào hoạt động đàm phán thương lượng