Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý bản thân

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Làm thế nào để tinh thần luôn sáng suốt làm việc với hiệu quả tốt nhất? Làm thế nào để cân bằng được cuộc sống? Làm thế nào để hài hòa giữa công việc và cuộc sống cá nhân? Khóa học "Kỹ năng quản lý thời gian" tại KINGSMAN sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Mục tiêu khóa đào tạo

  • Phương pháp quản lý thời gian và xác lập mục tiêu công việc hiệu quả và tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc
  • Tổ chức công việc cá nhân hiệu quả khi phải làm nhiều công việc cùng lúc
  • Phát huy và nâng cao kỹ năng quản lý thời gian trong thực hiện công việc
  • Nâng cao khả năng sử dụng các công cụ quản lý thời gian

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá