Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ năng quản lý thời gian

Học phí 2.800.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Quản lý bản thân

Thời lượng

4 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Tổng quan khóa học

Làm thế nào để tinh thần luôn sáng suốt làm việc với hiệu quả tốt nhất? Làm thế nào để cân bằng được cuộc sống? Làm thế nào để hài hòa giữa công việc và cuộc sống cá nhân? Khóa học "Kỹ năng quản lý thời gian" tại KINGSMAN sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Mục tiêu khóa đào tạo

  • Phương pháp quản lý thời gian và xác lập mục tiêu công việc hiệu quả và tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc
  • Tổ chức công việc cá nhân hiệu quả khi phải làm nhiều công việc cùng lúc
  • Phát huy và nâng cao kỹ năng quản lý thời gian trong thực hiện công việc
  • Nâng cao khả năng sử dụng các công cụ quản lý thời gian