Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Làm chủ doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Làm chủ doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

30 buổi

Tổng quan khóa học

Theo mô hình đào tạo Help - train - develope độc quyền tại Học viện chiến lược và nhân sự KINGSMAN, chương trình đào tạo "Làm chủ doanh nghiệp" sẽ trang bị những tri thức toàn diện nhất, những năng lực căn cơ nhất mà một chủ doanh nghiệp cần phải có; đồng thời, chương trình này cũng là một lời giải cho bài toán “quốc tế hóa trình độ quản lý” cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một chủ doanh nghiệp cần phải có trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt
  • Biết cách tự trang bị năng lực quản trị cần thiết của một chủ doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau
  • Biết cách đạt được khát vọng của mình là trở thành một chủ doanh nghiệp thành công, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho nhân viên, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững và đóng góp nhiều giá trị đích thực cho xã hội
  • Chương trình Làm chủ doanh nghiệp sẽ được triển khai theo mô hình quản trị riêng của KINGSMAN's

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá