Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Quản trị nhân sự cao cấp | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự cao cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, người làm công tác nhân sự ngày càng chịu nhiều áp lực, đặc biệt trong việc gìn và phát triển được đội ngũ giữ đội ngũ trước sự lôi kéo nguồn vốn con người của các doanh nghiệp khác. Học viện chiến lược và nhân sự Kingsman mong muốn mang đến những kiến thức và kỹ năng mới nhất về nhân sự và quản trị nhân sự cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo “Nghệ thuật quản trị nhân sự”.

Mục tiêu khóa đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của các khâu trong việc xây dựng, phát triển và quản trị chiến lược nhân sự
  • Biết thêm một số phương pháp tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, đánh giá, tạo động lực cho nhân viên, giữ chân nhân tài
  • Biết tổ chức quản lý tổ chức nguồn vốn con người hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế, giúp tổ chức tái cấu trúc đội ngũ nhân sự thành công
  • Hiểu biết sơ bộ hệ thống BSC – KPI và tiến hành triển khai tại đơn vị

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá