Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Xây dựng bản mô tả công việc | Edu2Review

Khóa học Xây dựng bản mô tả công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

2 buổi

Tổng quan khóa học

Nhận thấy sự cần thiết của bản mô tả công việc trong hoạt động của doanh nghiệp, Học viên nhân sự và chiến lược Kingsman đã nghiên cứu và thiết kế chương trình “Xậy dựng bản mô tả công việc”. Một chương trình cung cấp toàn bộ những công cụ và kỹ thuật cần thiết để xây dựng một bản mô tả công việc hoàn chỉnh được tư vấn thiết kế bởi những giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, từng nắm giữ những vị trí then chốt trong công tác quản trị nhân sự tại các tập đoàn, tổng công ty…

Mục tiêu đào tạo

  • Nắm được những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất về nghề nhân sự
  • Hiểu được tầm quan trọng của bản mô tả công việc
  • Hiểu được quy trình và nắm được kỹ năng xây dựng bản mô tả công việc
  • Áp dụng và xây dựng thành công bản mô tả công việc cho toàn bộ nhân sự của công ty

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá