Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Xây dựng chiến lược thương hiệu dẫn đầu | Edu2Review

Khóa học Xây dựng chiến lược thương hiệu dẫn đầu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

2 buổi

Tổng quan khóa học

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh về kinh tế, văn hóa của một tổ chức. Một thương hiệu mạnh còn là tài sản quốc gia, niềm tự hào dân tộc và là cơ sở cho sự phát triển lâu dài, bền vững cho các sản phẩm và dịch vụ.

"Chiến lược xây dựng thương hiệu dẫn đầu” nhằm giúp nhà quản lý và những người làm trong lĩnh vực marketing, quan tâm đến marketing và thương hiệu có thể xây dựng được một chiến lược thương hiệu mạnh, dẫn đầu.

Mục tiêu khóa đào tạo

  • Nắm được quy trình chuẩn, cách thức xây dựng và quản trị một thương hiệu
  • Hiểu sự "đồng bộ chiến lược" và xuất phát từ nền tảng chiến lược kinh doanh để phát triển thương hiệu và định vị
  • Kỹ năng sáng tác tuyên ngôn, slogan tạo cảm xúc cho thương hiệu
  • Kỹ năng phân tích và lựa chọn điểm "khác biệt" có giá trị của thương hiệu
  • Phương pháp phát triển ý tưởng (Creative concept) gắn với định vị chiến lược để sử dụng trong các thiết kế và truyền thông
  • Biết cách sử dụng hiệu quả các chương trình truyền thông để tối ưu ngân sách
  • Nắm được các tiêu chí để đầu tư xây dựng một hay nhiều thương hiệu và lộ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá