Tổ chức SMEI Việt Nam - Khóa học Chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp SCPS™ | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp SCPS™

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ bán hàng

Thời lượng

1 năm

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Phát triển triết lý bán hàng cá nhân
 • Học phần 2: Phát triển chiến lược xây dựng mối quan hệ
 • Học phần 3: Xăy dựng chiến lược sản phẩm
 • Học phần 4: Phát triển chiến lược khách hàng
 • Học phần 5: Xây dựng chiến lược thuyết trình
 • Học phần 6: Quản lý bản thân và những người khác

Kết quả của khóa học

 • Hiểu được các cơ hội bán hàng, mối quan hệ trong nền kinh tế thông tin
 • Biết được tầm quan trọng của việc khám phá nhu cầu khách hàng và hình thành những giải pháp nhằm tăng giá trị của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đó
 • Giải thích các khái niệm tiếp thị tạo nên các mô hình bán hàng cá nhân mới và các chiến lược được sử dụng bởi những người có thành tích cao trong bán hàng
 • Phát triển triết lý bán hàng cá nhân của riêng bạn và một số cách giao tiếp chuyên nghiệp
 • Xây dựng chiến lược sản phẩm để tạo nên giá trị gia tăng
 • Xây dựng chiến lược thuyết trình bán hàng bằng cách sử dụng kỹ thuật bán hàng thích ứng và những kỹ thuật đặt câu hỏi tư vấn
 • Thương lượng với các quan tâm của người mua
 • Tìm hiểu các khái niệm cốt lõi để quản lý bản thân và người khác

Lợi ích khóa học