Tổ chức SMEI Việt Nam | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Giám đốc Marketing chuyên nghiệp quốc tế CME®

Điều hành
1 năm

Học phí 28.900.000đ

Giám đốc Marketing chuyên nghiệp quốc tế CME®

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

1 năm

Chương trình

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Hiểu về quản trị marketing.
 • Học phần 2: Thấu hiểu về thị trường
 • Học phần 3: Kết nối với khách hàng
 • Học phần 4: Xây dựng thương hiệu mạnh
 • Học phần 5: Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Học phần 6: Phân phối giá trị
 • Học phần 7: Truyền thông giá trị
 • Học phần 8: Tạo sự tăng trưởng trong dài hạn thành công

Kết quả của khóa học

 • Hiểu được các nguyên lý cơ bản của việc thực hiện các chức năng marketing trong tổ chức
 • Đánh giá các vấn đề xã hội, luật pháp, chính trị và đạo đức trong marketing
 • Hiểu được chức năng của marketing trong một môi trường kinh doanh toàn cầu năng động và đầy cạnh tranh
 • Phát triển kỹ năng phân tích chiến lược và marketing hiệu quả
 • Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính bao gồm các hoạt động online, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, phân tích thông tin
 • Chứng tỏ năng lực của cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của nhà quản lý marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp quốc tế SCPM™

Nghiệp vụ marketing
1 năm

Học phí 28.900.000đ

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp quốc tế SCPM™

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

1 năm

Chương trình

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Xác định marketing và các quy trình tiếp thị
 • Học phần 2: Tìm hiểu về thị trường và giá trị khách hàng
 • Học phần 3: Thiết kế một chiến lược tiếp thị hỗn hợp và định hướng khách hàng
 • Học phần 4: Tiếp thị mở rộng

Kết quả của khóa học

 • Đánh giá các thành phần cốt lõi của một kế hoạch tiếp thị từ những khía cạnh như chiến lược, chức năng, hoạt động
 • Phân tích các đặc điểm của môi trường kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đến quyết định tiếp thị
 • Phân tích các tác động của nghiên cứu thị trường đối với kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá các đặc điểm và hành vi của người tiêu dùng ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược tiếp thị
 • So sánh thị trường giữa các doanh nghiệp và thị trường người tiêu dùng
 • So sánh những cân nhắc khác nhau trong sản phẩm và dịch vụ tiếp thị
 • Phân tích hoạt động truyền thông tiếp thị tích hợp được phát triển và thực hiện như thế nào?
 • Phân tích những cân nhắc và quy trình chiến lược định giá
 • Phân biệt các lựa chọn kênh phân phối tiếp thị, những cân nhắc và tương tác

Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp CSE®

Điều hành
1 năm

Học phí 28.900.000đ

Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp CSE®

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

1 năm

Chương trình

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Lập kế hoạch chiến lược.
 • Học phần 2: Lãnh đạo bán hàng
 • Học phần 3: Phân tích khách hàng và thị trường
 • Học phần 4: Thiết kế và phát triển lực lượng bán hàng
 • Học phần 5: Quản lý quy trình bán hàng
 • Học phần 6: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

Kết quả của khóa học

 • Xác định thứ bậc, chiến lược và hiểu được chiến lược bán hàng và tiếp thị ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của doanh nghiệp như thế nào?
 • Mô tả quy trình bán hàng, các nhiệm vụ và công việc của các nhà quản lý bán hàng
 • Giải thích các chức năng của bộ phận bán hàng và nhân viên bán hàng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp như thế nào?
 • Xác định các kênh phân phối khác nhau thực hiện chức năng bán hàng
 • Giải thích việc quản lý bán hàng hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bán hàng của doanh nghiệp trong môi trường phân phối đa kênh
 • Nhận diện những đóng góp của các cách tiếp cận tinh thần lãnh đạo đương đại
 • Xác định những vấn đề mà các nhà lãnh đạo bán hàng ngày nay phải đối mặt
 • Xác định các tình huống đạo đức phổ biến mà các nhà quản lý bán hàng, chuyên viên bán hàng phải đối mặt và đề xuất các hành động tích hợp
 • Hiểu được cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ người bán, người mua
 • Biết sử dụng công nghệ thông tin
 • Thiết lập và tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả
 • Tuyển dụng và lựa chọn đúng nhân viên bán hàng
 • Xác định các yếu tố quyết định đến việc sử dụng loại hình đào tạo cần thiết để thực hiện các chương trình đào tạo hiệu quả nhằm phát triển lực lượng bán hàng
 • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển và làm việc thành công với các nhóm
 • Học các thiết lập mục tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động của lực lượng bán hàng
 • Làm thế nào để khuyến khích và khen thưởng nhân viên bán hàng
 • Biết sử dụng thông tin khách hàng thành kiến thức bán hàng hiệu quả
 • Đánh giá tính hiệu quả của lực lượng bán hàng
 • Hiểu được vai trò của văn hóa và tác động của nó đến việc xây dựng lực lượng bán hàng đa dạng là rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức

Chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp SCPS™

Nghiệp vụ bán hàng
1 năm

Học phí 28.900.000đ

Chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp SCPS™

Trình độ

Nghiệp vụ bán hàng

Thời lượng

1 năm

Chương trình

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Phát triển triết lý bán hàng cá nhân
 • Học phần 2: Phát triển chiến lược xây dựng mối quan hệ
 • Học phần 3: Xăy dựng chiến lược sản phẩm
 • Học phần 4: Phát triển chiến lược khách hàng
 • Học phần 5: Xây dựng chiến lược thuyết trình
 • Học phần 6: Quản lý bản thân và những người khác

Kết quả của khóa học

 • Hiểu được các cơ hội bán hàng, mối quan hệ trong nền kinh tế thông tin
 • Biết được tầm quan trọng của việc khám phá nhu cầu khách hàng và hình thành những giải pháp nhằm tăng giá trị của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đó
 • Giải thích các khái niệm tiếp thị tạo nên các mô hình bán hàng cá nhân mới và các chiến lược được sử dụng bởi những người có thành tích cao trong bán hàng
 • Phát triển triết lý bán hàng cá nhân của riêng bạn và một số cách giao tiếp chuyên nghiệp
 • Xây dựng chiến lược sản phẩm để tạo nên giá trị gia tăng
 • Xây dựng chiến lược thuyết trình bán hàng bằng cách sử dụng kỹ thuật bán hàng thích ứng và những kỹ thuật đặt câu hỏi tư vấn
 • Thương lượng với các quan tâm của người mua
 • Tìm hiểu các khái niệm cốt lõi để quản lý bản thân và người khác

Phát triển năng lực phục vụ khách hàng chủ động

Kỹ năng bán hàng
12 giờ

Học phí 2.400.000đ

Phát triển năng lực phục vụ khách hàng chủ động

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

12 giờ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Giới thiệu khóa học

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, chỉ có doanh nghiệp nào làm cho khách hàng hài lòng hơn mức kỳ vọng thì doanh nghiệp đó mới có thể chinh phục được khách hàng. Yếu tố nào làm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng? Chất lượng phục vụ là một yếu tố quan trọng tạo sự khác biệt giữa các doanh nghiệp trong cuộc chiến chinh phục khách hàng.

Vì vậy, phục vụ khách hàng chủ động sẽ giúp nhân viên tạo cho khách hàng cảm giác hài lòng vì được phục vụ nhiệt tình, ân cần và chu đáo.

Mục tiêu khóa học

Khóa học năng lực phục vụ khách hàng chủ động cung cấp những kiến thức, kỹ năng, công cụ giúp nhân viên làm cho khách hàng cảm thấy họ quan trọng và được phục vụ nhiệt tình. Bên cạnh đó, trong suốt chương trình học viên được chia sẻ kinh nghiệm thực tế, thực hành kỹ năng phục vụ khách hàng chủ động, chuyên nghiệp để khách hàng hài lòng vượt mong đợi.

Đối tượng và kết quả đạt được

Đối tượng khóa học:

 • Chuyên viên marketing
 • Chuyên viên bán hàng
 • Chuyên viên kinh doanh

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu được vai trò chủ động đáp ứng nhu cầu đến sự hài lòng của khách hàng
 • Biết vận dụng các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả làm cho khách hàng cảm nhận sự chủ động và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng
 • Nắm bắt các công cụ và quy trình xử lý các khiếu nại và đòi hỏi của khách hàng hiệu quả, đáp ứng vượt sự mong đợi của khách hàng

Kỹ năng đàm phán thương lượng thành công

Thuyết phục & đàm phán
12 giờ

Học phí 5.000.000đ

Kỹ năng đàm phán thương lượng thành công

Trình độ

Thuyết phục & đàm phán

Thời lượng

12 giờ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Giới thiệu khóa học

Đàm phán, thương lượng là một phần trong cuộc sống hằng ngày nhưng trong kinh doanh lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành bại của một tổ chức. Làm thế nào để bạn chinh phục những khách hàng khó tính, yêu sách, muốn kiểm soát bạn? Làm thế nào để bạn thuyết phục lãnh đạo, đồng nghiệp đồng hành với bạn thực thi mục tiêu công ty?Làm thế nào sau mỗi lần thương lượng, bạn để lại ấn tượng sâu sắc và kiến tạo mối quan hệ làm ăn bền vững?

Trong lịch sử thương thuyết của nhân loại thì triết lý đàm phán, thương lượng để “đôi bên cùng có lợi” được xem là nền tảng phát triển các chiến lược, chiến thuật trong đàm phán.

Khóa học “Kỹ năng đàm phán, thương lượng thành công” sẽ trang bị cho bạn năng lực tư duy nhận thức và nền tàng của triết lý “Đàm phán để đôi bên cùng có lợi” nhằm góp phần nâng cao năng lực đàm phán, thương lượng và thuyết phục của bạn trong kinh doanh. Thêm vào đó, những kiến thức, bài học kinh nghiệm, công cụ và các các hình mẫu đàm phán, thương lượng trong khóa học sẽ giúp bạn vạch ra bản kế hoạch đàm phán và dự đoán đối phương sẽ hành động gì. Việc thấu hiểu những điều này, bạn có thể đọc được những tình huống đàm phán chính xác hơn và khiến nước đi của bạn thêm tự tin.

Mục tiêu khóa học

Thấu hiểu được tầm quan trọng của đàm phán và thương lượng thành công, chúng tôi xây dựng chuyên đề kỹ năng đàm phán và thương lượng nhằm mang đến cho học viên những kỹ năng, công cụ và chiến thuật trước và trong khi tiến hành đàm phán, tăng cường khả năng kiểm soát trong cuộc đối thoại, và xử lý các tình huống bất ngờ, khó khăn một cách tinh tế.

Đối tượng và kết quả đạt được

Đối tượng khóa học:

 • Cấp nhân viên: chuyên viên bán hàng, chuyên viên tư vấn, nhân viên kinh doanh
 • Cấp quản lý: Giám đốc bán hàng, giám đốc kinh doanh

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu rõ hành vi mua hàng của khách hàng tổ chức
 • Thấu hiểu vai trò của nhận diện hành vi khách hàng trong quá trình đàm phán, thương lượng
 • Xác định phong cách đàm phán
 • Lập kế hoạch đàm phán thành công
 • Xử lý các tình huống bất ngờ để tạo ra lợi thế trong thương lượng
 • Sử dụng công cụ, kỹ thuật trong quá trình đàm phán, thương lượng

Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

Giải quyết vấn đề
12 giờ

Học phí 1.200.000đ

Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

12 giờ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Giới thiệu khóa học

Hàng ngày bạn phải tiếp cận và xử lý vô vàn những vấn đề trong công việc, trong gia đình và ngoài xã hội. Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi và bị stress vì cứ phải gặp những vấn đề lặp đi lặp lại, từ những vụ việc đơn giản đến phức tạp?

Khi đó bạn cần những phương pháp, công cụ hợp lý để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Khi đó bạn cần những phương pháp, công cụ hợp lý để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Ngoài ra, có những lúc, bạn phải giải quyết vấn đề phức tạp hơn, có tác động quan trọng đến cuộc sống, sự nghiệp hoặc cuộc sống của những người xung quanh bạn. Đó là lúc bạn phải có năng lực tư duy giải quyết vấn đề một cách chính xác.

Tại một số thời điểm khác trong cuộc sống, bạn gặp phải vấn đề rất bất thường đến nỗi những phương pháp và công cụ tư duy hợp lý không giải quyết được. Đây là thời điểm mà việc giải quyết vấn đề sáng tạo trở thành một công cụ vô giá

Khóa học này sẽ trang bị các phương pháp tư duy quan trọng, đột phá. Cụ thể, sau khi trang bị chọ bạn kiến thức để giúp bạn hiểu cơ chế tư duy sáng tạo, SMEI sẽ cung cấp cho học viên các phương pháp và công cụ thực hành trong khóa học và có thể giúp bạn xử lý hiệu quả công việc hoặc trong cuộc sống, từ những tình huống đơn giản nhất đến những vấn đề khó khăn hoặc bất thường nhất.

Đối tượng và kết quả đạt được

Đối tượng khóa học:

 • Nhân viên kinh doanh
 • Quản lý bộ phận

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

 • Áp dụng các phương pháp tư duy duy lý và sáng tạo để giải quyết vấn đề
 • Sử dụng các công cụ truyền thống và sáng tạo để xác định nguyên nhân và thiết kế các giải pháp
 • Sử dụng các công cụ tư duy sáng tạo và tư duy phá cách để phát triển các giải pháp đột phá
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế thường gặp trong công việc

Kỹ năng giap tiếp chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp
6 giờ

Học phí 1.200.000đ

Kỹ năng giap tiếp chuyên nghiệp

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

6 giờ

Chương trình

Tổng quan khóa học

Giới thiệu khóa học

Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, bạn thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo, đồng nghiệp và khách hàng. Bạn có tự tin khi giao tiếp với họ không? Họ có thoải mái khi giao tiếp với bạn? Bạn có nghĩ là bạn giao tiếp hiệu quả? Giao tiếp hiệu quả sẽ giúp bạn vượt qua những rào cản tâm lý, lo lắng khi giao tiếp với bất kỳ ai. Giao tiếp hiệu quả giúp nâng cao giá trị bản thân và tổ chức.

Chuyên đề kỹ năng giao tiếp hiệu quả cung cấp cho học viên một cái nhìn đầy đủ về giao tiếp để hiểu rõ quá trình tương tác mà mỗi người thực hiện hàng ngày, hàng giờ, và rút ra những bí quyết quan trọng để thuyết phục và gây ấn tượng qua lời nói và ngôn ngữ cơ thể trước đồng nghiệp nhằm làm cho đồng nghiệp cảm thấy hài lòng hơn khi làm việc với bạn. Ngoài ra, các học viên còn được hệ thống lại những nguyên tắc giao tiếp chuẩn mực cho các hoạt động giao tiếp công sở nhằm xây dựng một văn hóa giao tiếp niềm nở, chu đáo, thân thiện.

Mục tiêu khóa học

Khoá học kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cung cấp cho học viên có một cái nhìn đầy đủ về giao tiếp để hiểu rõ quá trình tương tác mà mỗi người thực hiện hàng ngày, hàng giờ tại công ty. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng và công cụ làm cho đồng nghiệp cảm thấy họ được tôn trọng và sẵn sàng chia sẻ trong công việc.

Đối tượng và kết quả đạt được

Đối tượng khóa học:

 • Chuyên viên bán hàng
 • Chuyên viên tư vấn
 • Nhân viên kinh doanh

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

 • Tự tin trong giao tiếp với khách hàng
 • Kiểm soát lời nói và cử chỉ nhằm tạo ra văn hóa giao tiếp vui vẻ, niềm nở và chu đáo trong công việc và nhận diện thái độ của đồng nghiệp thông qua ngôn ngữ cơ thể
 • Biết vận dụng các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả làm cho đồng nghiệp cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay