Tổ chức SMEI Việt Nam - Khóa học Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp quốc tế SCPM™ | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp quốc tế SCPM™

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

1 năm

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Xác định marketing và các quy trình tiếp thị
 • Học phần 2: Tìm hiểu về thị trường và giá trị khách hàng
 • Học phần 3: Thiết kế một chiến lược tiếp thị hỗn hợp và định hướng khách hàng
 • Học phần 4: Tiếp thị mở rộng

Kết quả của khóa học

 • Đánh giá các thành phần cốt lõi của một kế hoạch tiếp thị từ những khía cạnh như chiến lược, chức năng, hoạt động
 • Phân tích các đặc điểm của môi trường kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đến quyết định tiếp thị
 • Phân tích các tác động của nghiên cứu thị trường đối với kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá các đặc điểm và hành vi của người tiêu dùng ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược tiếp thị
 • So sánh thị trường giữa các doanh nghiệp và thị trường người tiêu dùng
 • So sánh những cân nhắc khác nhau trong sản phẩm và dịch vụ tiếp thị
 • Phân tích hoạt động truyền thông tiếp thị tích hợp được phát triển và thực hiện như thế nào?
 • Phân tích những cân nhắc và quy trình chiến lược định giá
 • Phân biệt các lựa chọn kênh phân phối tiếp thị, những cân nhắc và tương tác

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức SMEI Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá