Tổ chức SMEI Việt Nam - Khóa học Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp CSE® | Edu2Review

Khóa học Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp CSE®

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

1 năm

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Lập kế hoạch chiến lược.
 • Học phần 2: Lãnh đạo bán hàng
 • Học phần 3: Phân tích khách hàng và thị trường
 • Học phần 4: Thiết kế và phát triển lực lượng bán hàng
 • Học phần 5: Quản lý quy trình bán hàng
 • Học phần 6: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

Kết quả của khóa học

 • Xác định thứ bậc, chiến lược và hiểu được chiến lược bán hàng và tiếp thị ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của doanh nghiệp như thế nào?
 • Mô tả quy trình bán hàng, các nhiệm vụ và công việc của các nhà quản lý bán hàng
 • Giải thích các chức năng của bộ phận bán hàng và nhân viên bán hàng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp như thế nào?
 • Xác định các kênh phân phối khác nhau thực hiện chức năng bán hàng
 • Giải thích việc quản lý bán hàng hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bán hàng của doanh nghiệp trong môi trường phân phối đa kênh
 • Nhận diện những đóng góp của các cách tiếp cận tinh thần lãnh đạo đương đại
 • Xác định những vấn đề mà các nhà lãnh đạo bán hàng ngày nay phải đối mặt
 • Xác định các tình huống đạo đức phổ biến mà các nhà quản lý bán hàng, chuyên viên bán hàng phải đối mặt và đề xuất các hành động tích hợp
 • Hiểu được cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ người bán, người mua
 • Biết sử dụng công nghệ thông tin
 • Thiết lập và tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả
 • Tuyển dụng và lựa chọn đúng nhân viên bán hàng
 • Xác định các yếu tố quyết định đến việc sử dụng loại hình đào tạo cần thiết để thực hiện các chương trình đào tạo hiệu quả nhằm phát triển lực lượng bán hàng
 • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển và làm việc thành công với các nhóm
 • Học các thiết lập mục tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động của lực lượng bán hàng
 • Làm thế nào để khuyến khích và khen thưởng nhân viên bán hàng
 • Biết sử dụng thông tin khách hàng thành kiến thức bán hàng hiệu quả
 • Đánh giá tính hiệu quả của lực lượng bán hàng
 • Hiểu được vai trò của văn hóa và tác động của nó đến việc xây dựng lực lượng bán hàng đa dạng là rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức SMEI Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá