Tổ chức SMEI Việt Nam - Khóa học Giám đốc Marketing chuyên nghiệp quốc tế CME® | Edu2Review

Khóa học Giám đốc Marketing chuyên nghiệp quốc tế CME®

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

1 năm

Tổng quan khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Học phần 1: Hiểu về quản trị marketing.
 • Học phần 2: Thấu hiểu về thị trường
 • Học phần 3: Kết nối với khách hàng
 • Học phần 4: Xây dựng thương hiệu mạnh
 • Học phần 5: Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Học phần 6: Phân phối giá trị
 • Học phần 7: Truyền thông giá trị
 • Học phần 8: Tạo sự tăng trưởng trong dài hạn thành công

Kết quả của khóa học

 • Hiểu được các nguyên lý cơ bản của việc thực hiện các chức năng marketing trong tổ chức
 • Đánh giá các vấn đề xã hội, luật pháp, chính trị và đạo đức trong marketing
 • Hiểu được chức năng của marketing trong một môi trường kinh doanh toàn cầu năng động và đầy cạnh tranh
 • Phát triển kỹ năng phân tích chiến lược và marketing hiệu quả
 • Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính bao gồm các hoạt động online, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, phân tích thông tin
 • Chứng tỏ năng lực của cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của nhà quản lý marketing

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức SMEI Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá