Tổ chức SMEI Việt Nam - Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

12 giờ

Tổng quan khóa học

Giới thiệu khóa học

Hàng ngày bạn phải tiếp cận và xử lý vô vàn những vấn đề trong công việc, trong gia đình và ngoài xã hội. Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi và bị stress vì cứ phải gặp những vấn đề lặp đi lặp lại, từ những vụ việc đơn giản đến phức tạp?

Khi đó bạn cần những phương pháp, công cụ hợp lý để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Khi đó bạn cần những phương pháp, công cụ hợp lý để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Ngoài ra, có những lúc, bạn phải giải quyết vấn đề phức tạp hơn, có tác động quan trọng đến cuộc sống, sự nghiệp hoặc cuộc sống của những người xung quanh bạn. Đó là lúc bạn phải có năng lực tư duy giải quyết vấn đề một cách chính xác.

Tại một số thời điểm khác trong cuộc sống, bạn gặp phải vấn đề rất bất thường đến nỗi những phương pháp và công cụ tư duy hợp lý không giải quyết được. Đây là thời điểm mà việc giải quyết vấn đề sáng tạo trở thành một công cụ vô giá

Khóa học này sẽ trang bị các phương pháp tư duy quan trọng, đột phá. Cụ thể, sau khi trang bị chọ bạn kiến thức để giúp bạn hiểu cơ chế tư duy sáng tạo, SMEI sẽ cung cấp cho học viên các phương pháp và công cụ thực hành trong khóa học và có thể giúp bạn xử lý hiệu quả công việc hoặc trong cuộc sống, từ những tình huống đơn giản nhất đến những vấn đề khó khăn hoặc bất thường nhất.

Đối tượng và kết quả đạt được

Đối tượng khóa học:

  • Nhân viên kinh doanh
  • Quản lý bộ phận

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

  • Áp dụng các phương pháp tư duy duy lý và sáng tạo để giải quyết vấn đề
  • Sử dụng các công cụ truyền thống và sáng tạo để xác định nguyên nhân và thiết kế các giải pháp
  • Sử dụng các công cụ tư duy sáng tạo và tư duy phá cách để phát triển các giải pháp đột phá
  • Phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế thường gặp trong công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức SMEI Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá