Trung tâm American Skills - Khóa học Avits English Teen - Pre-Intermediate | Edu2Review

Khóa học Avits English Teen - Pre-Intermediate

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Giới thiệu

Chương trình tiếng Anh Thiếu Niên – AVITS ENGLISH TEENS, cấp độ Pre-Intermediate (tiền trung cấp) dành cho trẻ đã đạt trình độ Elementary. Khóa học bao gồm các ngôn ngữ phức tạp hơn trong các ngữ cảnh xã hội như mua sắm, thể thao, kiến trúc, thiết bị điện tử, thiên tai, tội phạm,…Thực hành các kỹ năng làm bài kiểm tra khác nhau theo định dạng bài thi TOEFL JUNIOR. Mục tiêu đầu ra của khóa: trình độ B1 trong Khung tham chiếu châu Âu.

Đối tượng: Học sinh trung học cơ sở, có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở mức độ sơ cấp trở lên.

Nội dung khóa học:

+ Từ vựng: Chủ đề đa dạng và mở rộng hơn, như mua săm, công nghệ, thế giới, tội phạm..

+ Ngữ pháp: Tiến sâu hơn vào các hiện tượng ngữ pháp phức tạp như so sánh giữa các thì thời (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành), cấu trúc câu phức tạp hơn (câu điều kiện, lời ước, câu gián tiếp và câu bị động); thực hiện các dạng bài tập ngữ pháp kết hợp các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết giúp trẻ nhanh chóng áp dụng ngữ pháp trong giao tiếp.

+ Đọc: Bài đọc theo chủ điểm từ vựng và hiện tượng ngữ pháp. Học viên được giới thiệu và áp dụng các kỹ năng đọc hiệu quả để áp dụng trong các bài tập đọc hiểu đi kèm.

+ Viết: Viết đoạn văn đơn giản như viết email, blog, thư mời hay trình bày quan điểm ngắn gọn, bước đầu làm quen viết bài essay; Áp dụng từ vựng và ngữ pháp theo chủ điểm đã được học trong cùng unit;

+ Phát âm: hệ thống phát âm chuẩn theo giọng bản xứ; điều chỉnh âm điệu, ngữ điệu và nhấn mạnh từ trong câu, câu trong đoạn…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm American Skills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá