Trung Tâm Anh Ngữ EL English Academy | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ EL English Academy

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

IELTS Defeating Prefoundation

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
32 giờ

Học phí 3.200.000đ

IELTS Defeating Prefoundation

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

32 giờ

Chương trình

IELTS Defeating Foundation

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
50 giờ

Học phí 5.500.000đ

IELTS Defeating Foundation

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

50 giờ

Chương trình

IELTS Defeating 5.5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
68 tháng

Học phí 6.800.000đ

IELTS Defeating 5.5

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

68 tháng

Chương trình

IELTS Defeating 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
70 giờ

Học phí 8.500.000đ

IELTS Defeating 6.5

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

70 giờ

Chương trình

Tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp Trung cấp
1.5 tháng

Học phí 6.000.000đ

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

Tiếng Anh doanh nghiệp

Các khóa học khác

Tiếng Anh doanh nghiệp

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh căn bản

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng

Tiếng Anh căn bản

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay