Trung Tâm Anh Ngữ EL English Academy

Trung Tâm Anh Ngữ EL English Academy

2 đánh giá
9.0
Xuất sắc
2 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Khóa học

IELTS Defeating 5.5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
68 tháng
6.800.000đ
6.800.000đ

IELTS Defeating 5.5

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

68 tháng
Học phí
6.800.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Defeating Foundation

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
50 giờ
5.500.000đ
5.500.000đ

IELTS Defeating Foundation

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

50 giờ
Học phí
5.500.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Defeating 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
70 giờ
8.500.000đ
8.500.000đ

IELTS Defeating 6.5

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

70 giờ
Học phí
8.500.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Defeating Prefoundation

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
32 giờ
3.200.000đ
3.200.000đ

IELTS Defeating Prefoundation

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

32 giờ
Học phí
3.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp Trung cấp
1.5 tháng
6.000.000đ
6.000.000đ

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

1.5 tháng
Học phí
6.000.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm