Chỉ Dạy Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chỉ Dạy Tận Tình

Ưu điểm

- Vui vẻ.
- Chỉ dạy tận tình.

Điểm cần cải thiện

- Chỗ để xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học tại đây vui vẻ, chỉ dạy nhiệt tình.
- Lời khuyên cho các bạn học viên mới: cố gắng học không chỉ ở lớp mà chủ yếu do bản thân, về nhà học tập thêm và ôn lại mới có kết quả tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn