Đội Ngũ Giảng Dạy Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Giảng Dạy Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Đội ngũ giảng dạy nhiệt tình gồm 1 giáo viên, 1 bạn care và 1 bạn coach.
- Môi trường học tập tương đối tốt.

Điểm cần cải thiện

- Tài liệu học tập chưa phong phú.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn