Giá Cả Khóa Học Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giá Cả Khóa Học Hợp Lý

Ưu điểm

- Gần nơi làm.
- Giá cả khóa học hợp lý.
- Lớp phát âm rất hay.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất kém.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên biết mình cần gì trước khi chọn học bất kỳ trung tâm nào.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn