Giảng Dạy Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Dạy Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Tư vấn tận tình, tận tâm.
- Giảng dạy dễ hiểu, không tạo áp lực.
- Giảng viên trẻ, nhiều kinh nghiệm giảng.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện thêm cơ sở vật chất.
- Thêm chỗ để xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chăm làm bài tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn