Giáo Viên Tận Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Tận Tâm

Ưu điểm

- Giáo viên tận tâm, dạy chi tiết.
- Học viên không hiểu có thể hỏi lại.
- Tổ chức trò chơi để hiểu bài hơn, mọi người tự tin hơn trong giao tiếp.
- Tạo nhóm để giải đáp thắc mắc, chỉnh sửa phát âm, tăng khả năng nghe (làm bài tập).

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học tại đây quen nhiều bạn mới, tăng khả năng giao tiếp, tự tin hơn.
- Học viên mới nên tự tin hơn khi học ngoại ngữ, nói tiếng Anh nhiều để tăng vốn từ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn