Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Thầy dạy chính nhiệt tình, thân thiện, giúp đỡ người học.
- Thầy dạy phụ và chăm sóc tận tình, giúp đỡ học viên.
- Mô hình giảng dạy 3 người hướng dẫn 1 người học rất tốt.
- Môi trường học tốt

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn