Học Phí Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Hợp Lý

Ưu điểm

- Một lớp có 1 giáo viên đứng lớp + 1 coach + 1 bạn care giúp người học tập trung bài giảng hơn là ngồi ghi chép.
- Giảng viên rất nhiệt tình, chia sẻ ngày cả sau giờ học.
- Rất nhiều khóa học.
- Học phí hợp lý.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện cơ sở vật chất.
- Lớp học nên có ít học viên hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy cách dạy của cô Hoa bản thân dê theo, dễ hiểu, không bị nhồi nhét kiến thức quá nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn