Nhân Viên, Giáo Viên Nhiệt Tình, Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhân Viên, Giáo Viên Nhiệt Tình, Thân Thiện

Ưu điểm

- Nhân viên, giáo viên nhiệt tình, thân thiện.
- Giáo viên có năng lực tốt, dạy dễ hiểu, truyền năng lượng tích cực cho học viên.
- Cơ sở vật chất ổn định.

Điểm cần cải thiện

- Đầu tư thêm máy chiếu giúp học viên học hiểu nhanh hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất tốt, học vui, dễ hiểu.
- Làm bài tập nhiều hơn nhé học viên mới!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn