Trung Tâm Anh Ngữ Celtic | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ Celtic

24 đánh giá
8.3
Tốt
24 đánh giá

Khóa học

Listening & Communication - Lớp cấp tốc

Giao tiếp
4 tuần
1.800.000đ
1.800.000đ

Listening & Communication - Lớp cấp tốc

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
1.800.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 3 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Đối tượng học viên
  • Học sinh – sinh viên
  • Người đi làm
 • Học phí: 1.800.000 đồng/khóa

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức được sử dụng rộng rại, thực tế
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế, gắn liền với cuộc sống và công việc của học viên

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Combo ưu đãi

 • Combo 1: Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên (khóa 2 tháng), giảm ngay 5%
 • Combo 2: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 7%
 • Combo 3: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 15%
Nhận tư vấn

Listening & Communication Level 1 - 2

Giao tiếp Cơ bản
10 tuần
2.900.000đ
2.800.000đ
2.900.000đ
2.800.000đ

Listening & Communication Level 1 - 2

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

10 tuần
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.900.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 10 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Đối tượng học viên
  • Học sinh – sinh viên
  • Người đi làm
 • Học phí: 2.900.000 đồng/khóa

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức được sử dụng rộng rại, thực tế
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế, gắn liền với cuộc sống và công việc của học viên

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Combo ưu đãi

 • Combo 1: Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên (khóa 2 tháng), giảm ngay 5%
 • Combo 2: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 7%
 • Combo 3: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 15%
Nhận tư vấn

Listening & Communication Level 3 - 4 - 5

Giao tiếp Trung cấp
10 tuần
3.500.000đ
3.400.000đ
3.500.000đ
3.400.000đ

Listening & Communication Level 3 - 4 - 5

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

10 tuần
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.500.000đ
3.400.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 10 tuần
 • Thời gian học: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Đối tượng học viên:
  • Học sinh – sinh viên
  • Người đi làm
 • Học phí: 3.500.000 đồng/khóa

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức được sử dụng rộng rại, thực tế
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế, gắn liền với cuộc sống và công việc của học viên

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Combo ưu đãi

 • Combo 1: Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên (khóa 2 tháng), giảm ngay 5%
 • Combo 2: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 7%
 • Combo 3: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 15%
Nhận tư vấn

IELTS (4 skills)

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tuần
7.500.000đ
7.400.000đ
7.500.000đ
7.400.000đ

IELTS (4 skills)

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

12 tuần
Học phí đăng ký tại Edu2review
7.500.000đ
7.400.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 12 tuần
 • Thời gian học: 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Học phí: 7.500.000 đồng/khóa
 • Đối tượng học viên: Những bạn có nhu cầu thi IELTS, giảng dạy hoặc đi du học nước ngoài

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế
 • Giáo viên có kinh nghiệm trong việc ôn luyện chương trình thi.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Combo ưu đãi

 • Combo 1: Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên (khóa 2 tháng), giảm ngay 5%
 • Combo 2: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 7%
 • Combo 3: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 15%
Nhận tư vấn

Children's class (4 tuần)

Trẻ em
4 tuần
2.800.000đ
2.800.000đ

Children's class (4 tuần)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.800.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Đối tượng học viên: trẻ em 7 - 10 tuổi, 11 - 14 tuổi
 • Học phí: 2.800.000 đồng/khóa

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Combo ưu đãi

 • Combo 1: Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên (khóa 2 tháng), giảm ngay 5%
 • Combo 2: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 7%
 • Combo 3: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 15%
Nhận tư vấn

Children's class (12 tuần)

Trẻ em
12 tuần
7.200.000đ
7.100.000đ
7.200.000đ
7.100.000đ

Children's class (12 tuần)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí đăng ký tại Edu2review
7.200.000đ
7.100.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 12 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Đối tượng học viên: trẻ em 7 - 10 tuổi, 11 - 14 tuổi
 • Học phí: 7.200.000 đồng/khóa

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Combo ưu đãi

 • Combo 1: Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên (khóa 2 tháng), giảm ngay 5%
 • Combo 2: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 7%
 • Combo 3: Đăng ký 2 khóa liên tiếp, giảm ngay 15%
Nhận tư vấn

Business

Các khóa học khác
4 tuần
2.500.000đ
2.400.000đ
2.500.000đ
2.400.000đ

Business

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

4 tuần
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.500.000đ
2.400.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 1. Thời lượng: 4 tuần
 2. Thời gian: 2 buổi/tuần, mỗi buổi 1,5 giờ
 3. Đối tượng học viên: những bạn có nhu cầu thi IELTS, giảng dạy hoặc đi du học nước ngoài
 4. Học phí: 2.500.000 đồng/khóa

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ
Nhận tư vấn
4.400.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 1:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
4.400.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 4.400.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
2.970.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 2:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.970.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 2.970.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
2.310.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 3:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.310.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 2.310.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (GV Việt Nam - 1:1 - 1h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
2.860.000đ
2.860.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 1:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.860.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 2.860.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (GV Việt Nam - 2:1 - 1h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
1.760.000đ
1.760.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 2:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
1.760.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 1.760.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 1:1 - 1h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
3.520.000đ
3.520.000đ

Private Class (Mixed - 1:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
3.520.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 3.520.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 2:1 - 1h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
2.310.000đ
2.310.000đ

Private Class (Mixed - 2:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.310.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 2.310.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 3:1 - 1h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
1.980.000đ
1.980.000đ

Private Class (Mixed - 3:1 - 1h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
1.980.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 1.980.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
5.390.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 1:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
5.390.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 5.390.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
3.410.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 2:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
3.410.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 3.410.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
2.530.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 3:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.530.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 2.530.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
3.630.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 1:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
3.630.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 3.630.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
2.530.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 2:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.530.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 2.530.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
1.980.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 3:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
1.980.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 1.980.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 1:1 - 1,5h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
4.510.000đ
4.510.000đ

Private Class (Mixed - 1:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
4.510.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 4.510.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 2:1 - 1,5h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
2.750.000đ
2.750.000đ

Private Class (Mixed - 2:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.750.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 2.750.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 3:1 - 1,5h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
2.420.000đ
2.420.000đ

Private Class (Mixed - 3:1 - 1,5h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.420.000đ

Chương trình

Các khóa Private được thiết kế nhằm mục đích giảng dạy theo yêu cầu và thời gian ưu tiên của học viên. Celtic cung cấp các khóa kèm cho nhóm và theo yêu cầu. Chương trình được tính theo số buổi, mỗi khóa kéo dài 8 buổi.

Khóa Private được thiết kế linh động cho mọi đối tượng, thời gian; dành cho những người muốn học cấp tốc hay thời gian quá bận và muốn giáo viên theo lịch của mình... Trung tâm có thể cung cấp giáo viên về công ty hay nhà riêng. Học phí trên chưa bao gồm chi phí di chuyển.

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 1,5 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 2.420.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
6.930.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 1:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
6.930.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 6.930.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
4.180.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 2:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
4.180.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 4.180.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn
3.630.000đ

Private Class (GV nước ngoài - 3:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
3.630.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Nước ngoài
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 3.630.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (GV Việt Nam - 1:1 - 2h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
4.510.000đ
4.510.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 1:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
4.510.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 4.510.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (GV Việt Nam - 3:1 - 2h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
2.420.000đ
2.420.000đ

Private Class (GV Việt Nam - 3:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.420.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Việt Nam
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 2.420.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 1:1 - 2h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
5.720.000đ
5.720.000đ

Private Class (Mixed - 1:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
5.720.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 1:1
 • Học phí: 5.720.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 2:1 - 2h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
3.630.000đ
3.630.000đ

Private Class (Mixed - 2:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
3.630.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 2:1
 • Học phí: 3.630.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Private Class (Mixed - 3:1 - 2h/buổi)

Giao tiếp
4 tuần
2.970.000đ
2.970.000đ

Private Class (Mixed - 3:1 - 2h/buổi)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

4 tuần
Học phí
2.970.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian: 2 buổi/tuần, 2 giờ/buổi
 • Giáo viên: Xen kẽ giữa giáo viên nước ngoài và Việt Nam
 • Hình thức học: 3:1
 • Học phí: 2.970.000 đồng/khóa (chưa bao gồm chi phí di chuyển)

Ưu điểm của khóa học

 • Số lượng học viên ít chỉ từ 1-3 người/lớp (tùy yêu cầu của học viên)
 • Giờ học linh động theo thời gian biểu của học viên
 • Chủ đề học do học viên lựa chọn
 • Được lựa chọn giảng viên
 • Tăng thời gian luyện tập giao tiếp giữa học viên và giảng viên
 • Trung tâm có thể cung cấp giáo viên giảng dạy tại công ty hay nhà riêng
 • Mức học phí hợp lý
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.2
Thực hành kỹ năng
8.1
Tiến bộ bản thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.9
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
8.7
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.2
Thực hành kỹ năng
8.1
Tiến bộ bản thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.9
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
8.7
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Giới thiệu

Địa điểm