Trung Tâm Anh Ngữ Celtic

Trung Tâm Anh Ngữ Celtic

10 đánh giá
08 3832 8090
8.3
Tốt
10 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.6
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
8.2
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
9.0
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.2
Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.6
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
8.2
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
9.0
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.2

Khóa học

Starter

Các khóa học khác
2.5 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.300.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.300.000đ
Đặt chỗ ngay

Listening & Communication 1-2

Giao tiếp Cơ bản
2.5 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.600.000đ
2.500.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.600.000đ
2.500.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
2.600.000đ
2.500.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Học sinh – Sinh viên
 • Người đi làm

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức được sử dụng rộng rại, thực tế
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế, gắn liền với cuộc sống và công việc của học viên

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

IELTS (four skills)

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
6.500.000đ
6.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

6.500.000đ
6.400.000đ

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
6.500.000đ
6.400.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Những bạn có nhu cầu thi IELTS, giảng dạy hoặc đi du học nước ngoài

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế
 • Giáo viên có kinh nghiệm trong việc ôn luyện chương trình thi.
 • Học phí: 6,500,000đ/khóa. Khóa 3 tháng, tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2h

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

Listening & Communication 3-4-5

Giao tiếp Trung cấp
2.5 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.900.000đ
2.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.900.000đ
2.800.000đ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
2.900.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Học sinh – Sinh viên
 • Người đi làm

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức được sử dụng rộng rại, thực tế
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế, gắn liền với cuộc sống và công việc của học viên

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

Business

Các khóa học khác
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
3.900.000đ
3.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.900.000đ
3.800.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.900.000đ
3.800.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Những bạn có nhu cầu thi IELTS, giảng dạy hoặc đi du học nước ngoài

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế
 • Thời lượng: 3 tháng

 • Học phí:3.800.000

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

tiếng Anh trẻ em

Trẻ em
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
4.500.000đ
4.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

4.500.000đ
4.400.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
4.500.000đ
4.400.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Trẻ em từ 7-10, 11-14 tuổi

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

Creative Writing

Các khóa học khác
3 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.900.000đ
2.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.900.000đ
2.800.000đ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.900.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Những ai yêu thích và muốn nâng cao kĩ năng viết trong tiếng Anh, đặc biệt là viết sáng tạo

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế
 • Giáo viên có kinh nghiệm trong việc ôn luyện chương trình thi.
 • Thời lượng: 3 tháng

 • Học phí: 2.800.000đ

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

Speaking IELTS

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
2 tháng
Đặt chỗ với
Edu2review
2.400.000đ
2.300.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.400.000đ
2.300.000đ

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.400.000đ
2.300.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên

 • Những ai quan tâm về việc luyện chuyên sâu về kỹ năng nói trong thi IELTS

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Từ dễ đến khó, và được phân cấp thành nhiều cấp độ khác nhau
 • Mỗi buổi đến lớp học sinh sẽ có những trải nghiệm buổi học mới, với những từ vựng và kiến thức chuyên sâu về mảng tiếng anh thương mại.
 • Chương trình được xây dựng trên nền tảng thực tế
 • Giáo viên có kinh nghiệm trong việc ôn luyện chương trình thi.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

 • Tương tác qua lại, giữa giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên gợi mở ý tưởng cho học sinh trả lời
 • Nhớ bài ngay tại lớp, với những hình ảnh và trò chơi sinh động, kích thích não bộ

Đặt chỗ ngay

Giới thiệu

Học viện Anh ngữ Celtic với đội ngũ giáo viên 100% bản ngữ, thực sự là một nơi đáng tin cậy cho những ai muốn cải thiện tiếng Anh của mình.

Celtic English Academy (website: celtic-english.com.vn) cung cấp các khóa học đa dạng cho cả trẻ em lẫn người lớn, với những phương pháp giảng dạy hay mô hình học tập khác nhau.

Môi trường năng động cho những ai yêu thích tiếng Anh (nguồn: iecabroad)

Môi trường năng động cho những ai yêu thích tiếng Anh (nguồn: iecabroad)

Giới thiệu chung về Celtic English

Celtic English Academy (website: celtic-english.com.vn) cung cấp các khóa học đa dạng cho cả trẻ em lẫn người lớn, với những phương pháp giảng dạy hay mô hình học tập khác nhau.

Trung tâm chú trọng mang đến một môi trường dạy và học tiếng Anh thân thiện, thoải mái và đầy đủ tiện nghi để học viên phát triển một cách tốt nhất. Celtic English thiết kế mô hình đào tạo giúp học viên tự tin giao tiếp tiếng Anh và cải thiện phát âm - điểm yếu "chí mạng" của phần lớn người Việt Nam. Ngoài ra, những ai có nhu cầu luyện thi IELTS có thể tham gia luyện lớp 4 kĩ năng, hoặc tập trung vào một kĩ năng mà mình cần cải thiện nhất. Học phí tại Celtic vào mức khá ưu đãi so với tất cả những lợi ích mà trung tâm mang lại.

Ngoài ra, những ai có nhu cầu luyện thi IELTS có thể tham gia luyện lớp 4 kĩ năng, hoặc tập trung vào một kĩ năng mà mình cần cải thiện nhất. Học phí tại Celtic vào mức khá ưu đãi so với tất cả những lợi ích mà trung tâm mang lại.

Các giảng viên đều là người bản ngữ (nguồn: mgift)

Các giảng viên đều là người bản ngữ (nguồn: mgift)

Đội ngũ giáo viên

Các giảng viên ở đây được tuyển chọn kĩ lưỡng để đảm bảo họ có cả kĩ năng lẫn thái độ tốt, thân thiện, chuyên nghiệp và là những người truyền cảm hứng cho học viên. Tất cả họ đều là người bản ngữ đến từ USA, Canada, Ireland..., có tín chỉ giảng dạy quốc tế TEFL cùng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại nước ngoài.

Cơ sở vật chất

Các học viên của Celtic đều rất ấn tượng và thích thú với thiết kế "mỗi phòng học là một quốc gia thu nhỏ" tại đây. Nhằm tăng sự hiệu quả cho mỗi giờ học, ngoài trang thiết bị hiện đại, trung tâm còn kết hợp nhiều loại bàn ghế với nhau và đầu tư về mặt màu sắc, tạo nên không gian học tập đa dạng, thoải mái và sáng tạo.

Celtic

Phòng học đầy màu sắc tại Celtic English

Phương pháp giảng dạy

Celtic English tổ chức các lớp tiếng Anh số lượng nhỏ. Việc này giúp tạo một môi trường thân thiện, hướng sự tập trung vào người học để đảm bảo rằng mỗi thành viên trong lớp đều được quan tâm một cách chu đáo nhất.

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ Celtic

Địa điểm