Trung tâm anh ngữ I Can Read | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      8.6
      Tốt
      26 đánh giá

      Khóa học

      6 khóa học

      01. I CAN READ DISCOVER 1

      Tiếng anh mẫu giáo
      48 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 14.880.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Tiếng anh mẫu giáo
      48 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 14.880.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên: bé từ 3 đến 5 tuổi

      Khóa học được thiết kế hướng tới mục tiêu giúp các bé sớm nắm bắt được các kỹ năng tiếng Anh thiết yếu cũng như kỹ năng đọc viết phù hợp. Khóa học hướng đến kết quả giúp bé không chỉ thúc đẩy kiến thức mà còn song song phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác trong xã hội. Mỗi bài học được thiết kế theo hướng tương tác cao giữa trẻ và giáo viên.

      Mô tả chi tiết về lộ trình học:

      • Phát triển kỹ năng nghe – thông qua các giờ kể chuyện, trao đổi và các hoạt động khác trong lớp học.
      • Hình thành khái niệm âm thanh – thông qua bài hát và các hoạt động giúp trẻ phát triển vần và âm vị.
      • Cải thiện vốn từ vựng – thông qua các hoạt động lớp học theo các chủ đề hấp dẫn.
      • Xây dựng kỹ năng nói tự tin – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học, các buổi trò chuyện, các hoạt động đóng vai và giờ trao đổi (Talk Time).
      • Phát triển kỹ năng xã hội – thông qua các hoạt động tương tác trong lớp học.
      • Phát triển các kỹ năng vận động tinh (fine – motor – skills).

      Mô tả Phương pháp giảng dạy:

      • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - "Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
      • Khóa học hướng đến kết quả giúp học viên không chỉ thúc đẩy kiến thức mà còn song song phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác trong xã hội. Mỗi bài học được thiết kế theo hướng tương tác cao giữa học viên và giáo viên.
      Tư vấn

      02. I CAN READ DISCOVER 2

      Tiếng anh mẫu giáo
      48 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 14.880.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Tiếng anh mẫu giáo
      48 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 14.880.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên: bé từ 4 đến 6 tuổi

      Khóa học này tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời nói. Học sinh được nhanh chóng phát triển khả năng nói của mình bằng cách học một lượng từ vựng phong phú và các cấu trúc câu trong một ngữ cảnh tự nhiên. Trong khóa học này, học sinh được phát triển nhận thức rằng mỗi từ được nói ra là sự kết hợp của những âm nhỏ riêng biệt. Chúng tôi gọi đây là “nhận thức về âm vị học” (emerging phonemic awareness).

      Mô tả chi tiết về lộ trình học:

      • Nâng cao kỹ năng nghe – thông qua các giờ kể chuyện, trao đổi và các hoạt động khác trong lớp học.
      • Xác định âm đầu và âm cuối trong từ – thông qua các hoạt động phiên âm thú vị.
      • Xác định sự khác nhau giữa các từ và âm tiết – thông qua các hoạt động âm vị.
      • Mở rộng vốn từ vựng – thông qua các hoạt động lớp học theo những chủ đề hấp dẫn.
      • Nâng cao sự tự tin trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học, các buổi trò chuyện, các hoạt động đóng vai và giờ trao đổi (Talk Time).
      • Nâng cao kỹ năng xã hội – thông qua các hoạt động tương tác trong lớp học.
      • Nâng cao các kỹ năng vận động tinh (fine – motor – skills).

      Mô tả Phương pháp giảng dạy:

      • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - “Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
      • Trong khóa học này, học sinh được phát triển nhận thức rằng mỗi từ được nói ra là sự kết hợp của những âm nhỏ riêng biệt. Chúng tôi gọi đây là "nhận thức về âm vị học" (emerging phonemic awareness).
      Tư vấn

      03. I CAN READ DISCOVER 3

      Tiếng anh mẫu giáo
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Tiếng anh mẫu giáo
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên: bé 5 đến 7 tuổi

      Đây là khóa học nền tảng cho Khóa I Can Read Reading. Học viên hoàn toàn đắm mình trong môi trường tiếng Anh và giao tiếp với giáo viên bằng hàng loạt các hoạt động vui chơi. Những hoạt động này được thiết kế để dạy trẻ những “kỹ năng ngữ âm” quan trọng cần thiết để đọc một cách độc lập.

      Mô tả chi tiết về lộ trình học:

      • Nâng cao kỹ năng nghe – thông qua các giờ kể chuyện, trao đổi và các hoạt động khác trong lớp học
      • Xác định âm đầu, âm cuối và âm giữa của từ – thông qua các hoạt động âm vị
      • Xác định sự khác nhau giữa từ và âm tiết – thông qua các hoạt động “âm vị học”
      • Học cách ghép âm – từ gồm 2, 3 và 4 âm.
      • Học cách tách âm – từ gồm 2, 3 và 4 âm.
      • Ngữ âm học (phonics) – bằng cách xác định âm của các chữ cái thường gặp.
      • Mở rộng vốn từ vựng – thông qua các hoạt động lớp học hấp dẫn theo chủ đề.
      • Học cách sử dụng những câu hoàn chỉnh trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học, các buổi trò chuyện, các hoạt động đóng kịch và nói chuyện trước công chúng.
      • Phát triển kỹ năng viết – bằng các hoạt động chuyên biệt.

      Mô tả Phương pháp giảng dạy:

      Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness”-“Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.

      Tư vấn

      04. I CAN READ 1,2,3

      Trẻ em
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên: bé từ 6 đến 9 tuổi

      I Can Read 1,2,3 là khóa học 12 tháng tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc độc lập và kỹ năng nói tiếng Anh tự tin. Khóa học sử dụng phương pháp I Can Read nổi bật, giúp dạy và củng cố một âm mới trong mỗi bài học sử dụng hệ thống dấu phụ (diacritical marks) độc quyền. Ngoài việc học đọc, trẻ em còn được phát triển các kỹ năng ngôn ngữ chính của tiếng Anh: Nghe, Nói và Viết.

      Mô tả chi tiết về lộ trình học:

      • Sử dụng những câu trọn vẹn trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học.
      • Giải mã từ – sử dụng ICR Screener và Code card.
      • Đọc thông thạo – thông qua hệ thống mã hoá đôc quyền của I Can Read.
      • Học từ vựng mới – bằng cách thảo luận nghĩa của từ.
      • Trả lời các câu hỏi kiểm tra khả năng tiếp thu – thông qua giờ thảo luận lớp.
      • Học chính tả – bằng cách tập trung vào các âm cụ thể.
      • Viết các câu đơn giản – với sự hướng dẫn của giáo viên.

      Mô tả Phương pháp giảng dạy:

      • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness”-“Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
      • Khóa học sử dụng phương pháp I Can Read nổi bật, giúp dạy và củng cố một âm mới trong mỗi bài học sử dụng hệ thống dấu phụ (diacritical marks) độc quyền.
      Tư vấn

      05. I CAN READ 4,5,6

      Trẻ em
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên: bé từ 8 đến 11 tuổi

      I Can Read 4,5,6 là khóa học 12 tháng tập trung vào việc tăng cường kỹ năng nói và đọc mà trẻ đã có được qua Khóa I Can Read 1-3. Khóa học tập trung vào việc tăng cường kỹ năng đọc bao gồm đọc lưu loát, diễn cảm, tốc độ và ngữ điệu đọc, cũng như đảm bảo rằng học sinh có thể đọc một cách độc lập. Hơn thế nữa, khóa học nhấn mạnh hơn về việc nói và viết đúng ngữ pháp.

      Mô tả chi tiết về lộ trình học:

      • Sử dụng những câu trọn vẹn trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học.
      • Giải mã từ – không còn phụ thuộc vào ICR Screener và Code card.
      • Đọc lưu loát – không cần dựa vào hệ thống mã của I Can Read.
      • Học từ vựng mới – bằng cách thảo luận nghĩa của từ.
      • Trả lời các câu hỏi kiểm tra khả năng tiếp thu – thông qua các giờ thảo luận trong lớp và hoạt động viết.
      • Học chính tả – bằng cách tập trung vào các âm cụ thể.
      • Viết những câu phức tạp – với sự hướng dẫn của giáo viên.
      • Học các quy tắc ngữ pháp – thông qua các hoạt động lớp học.

      Mô tả Phương pháp giảng dạy:

      • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - “Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
      • Khóa học tập trung vào việc tăng cường kỹ năng đọc bao gồm đọc lưu loát, diễn cảm, tốc độ và ngữ điệu đọc, cũng như đảm bảo rằng học sinh có thể đọc một cách độc lập. Hơn thế nữa, khóa học nhấn mạnh hơn về việc nói và viết đúng ngữ pháp.
      Tư vấn

      06. I CAN READ PLUS 1,2,3,4

      Trẻ em
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      72 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Có học thử
      Học phí 22.320.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng học viên:

      English 1,2,3,4 tập trung vào các nội dung bài học chính được thiết kế để thúc đẩy sự tự tin và sáng tạo trong thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của trẻ bằng cả lời nói lẫn chữ viết. Thông qua đó, khóa học giúp trẻ phát triển những kỹ năng tư duy đột phá để thúc đẩy sự hợp tác trong việc học. Khóa học tập trung mạnh mẽ vào:

      • Kỹ năng Đọc và Quan sát
      • Kỹ năng Nói
      • Kỹ năng Viết và Miêu tả

      Mô tả chi tiết về lộ trình học:

      • Nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng lời nói – thông qua các bài thuyết trình, tranh luận và thảo luận.
      • Áp dụng thông thạo quy tắc ngữ pháp và dấu câu – thông qua hướng dẫn rõ rang từ giáo viên.
      • Phát triển các phong cách viết khác nhau – thông qua việc tiếp xúc với việc viết theo tình huống và sáng tác liên tục.
      • Mở rộng và phát triển vốn từ vựng – bằng cách nghiên cứu và thảo luận các nghĩa của từ.
      • Nâng cao kỹ năng hiểu và tiếp thu – bằng cách tập trung vào các loại câu hỏi khác nhau.
      • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả – bằng cách đọc, chỉnh sửa và thảo luận với bạn cùng lớp.

      Mô tả Phương pháp giảng dạy:

      • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - “Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
      • Khoá học tập trung vào các nội dung bài học chính được thiết kế để thúc đẩy sự tự tin và sáng tạo trong thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của trẻ bằng cả lời nói lẫn chữ viết. Thông qua đó, khóa học giúp trẻ phát triển những kỹ năng tư duy đột phá để thúc đẩy sự hợp tác trong việc học.
      Tư vấn

      Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

      Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
      Chi tiết

      Đánh giá

      26 đánh giá

        Viết đánh giá

      Ưu điểm nổi bật

      Giáo viên bản xứ
      Máy lạnh
      Máy chiếu
      WiFi
      Giáo trình
      Có học thử
      Kiểm tra đầu vào

      Mức độ hài lòng

      Giáo viên
      8.8
      Cơ sở vật chất
      7.6
      Môi trường HT
      8.3
      Thực hành kỹ năng
      8.3
      Tiến bộ bản thân
      8.5
      Tư vấn xếp lớp
      8.8
      Số lượng học viên
      8.6
      Quan tâm học viên
      8.8
      Hài lòng về học phí
      8.3
      Sẵn sàng giới thiệu
      8.8
      Giáo viên
      8.8
      Cơ sở vật chất
      7.6
      Môi trường HT
      8.3
      Thực hành kỹ năng
      8.3
      Tiến bộ bản thân
      8.5
      Tư vấn xếp lớp
      8.8
      Số lượng học viên
      8.6
      Quan tâm học viên
      8.8
      Hài lòng về học phí
      8.3
      Sẵn sàng giới thiệu
      8.8

      Chi tiết từ học viên

      Nguyễn Thị Hồng Mai (Phụ huynh học sinh)
      Nguyễn Thị Hồng Mai (Phụ huynh học sinh) - Học viên 
       

      Chất Lượng Giảng Dạy Và Phương Pháp Học Sáng Tạo

      Đã học khoá học: Discovery 1 tại đây.

      Ưu điểm

      Chất lượng giảng dạy và phương pháp học sáng tạo, khoa học giúp bé có thể hiểu nhanh và nhớ lâu từ vựng. Phát âm chuẩn, rèn tính tự tin nói tiếng Anh cho trẻ. Sự thân thiện của giáo viên nhớ từng học viên, tính cách, đặc điểm của bé giúp bé thấy thân thiện, yêu thích khi đến lớp. Có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất tốt.

      Điểm cần cải thiện

      Mở nhiều địa điểm để tiện cho việc giới thiệu bạn bè người thân tham gia học. Đầu tư thêm trang thiết bị để trẻ vui chơi trong giờ tới lớp.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Bé nhìn các con vật, đồ vật sẽ chủ động nói với mẹ bằng tiếng Anh, phản xạ tốt, tự tin giao tiếp tiếng Anh, phát âm chuẩn. Lời khuyên cho bé học theo cấp độ phù hợp đi học đều đặn, không bỏ buổi, về ôn bài thêm cho con để bé nhớ từ vựng.

      Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
      Võ Thị Xuân Thảo (Phụ huynh bé Nguyễn Huỳnh Kim Oanh)
      Võ Thị Xuân Thảo (Phụ huynh bé Nguyễn Huỳnh Kim Oanh) - Học viên 
       

      Chương Trình Học Phù Hợp Với Bé

      Đã học khoá học: Discovery 1 tại đây.

      Ưu điểm

      Trợ giảng nhẹ nhàng với bé nên bé khá thích. Chương trình học tương đối thích hợp với tuổi của bé.

      Điểm cần cải thiện

      Nên có những hoạt động thêm như: vẽ, trò chơi nhẹ cho những bé đến sớm hoặc về muộn. Trước đây thấy trung tâm có bố trí giáo viên trợ giảng đón bé ở cổng trung tâm. Nay nên tiếp tục để thấy được sự quan tâm của trung tâm hơn. Nên có phần thưởng nhẹ khi bé trả lời tốt.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Bé Oanh bảo rất thích học tại ICR vì các cô trợ giảng rất dễ thương, vui vẻ, nhẹ nhàng. Con còn nói lớp học của con vui lắm. Có nhiều hoạt động vui lắm. Nhưng sao trong lớp lại không có màu hay sao mà lại bắt con đem màu theo tô ấy mẹ à (bé hỏi vậy).

      Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
      Hoàng Thị Cẩm Ly (Phụ huynh bé Hoàng Linh Nhi)
      Hoàng Thị Cẩm Ly (Phụ huynh bé Hoàng Linh Nhi) - Học viên 
       

      Thầy Cô Nước Ngoài, Sĩ Số Ít, Phương Pháp Hiệu Quả

      Đã học khoá học: Discovery 2 tại đây.

      Ưu điểm

      Thầy cô giáo hoàn toàn là người nước ngoài, phát âm chuẩn và có kỹ năng sư phạm tốt. Lớp học chỉ từ 8 bé nên bé được giáo viên quan tâm kỹ, tiến bộ của bé được cập nhật mỗi ngày với phụ huynh. Phương pháp dễ theo và hiệu quả cao, bé học tách ghép tiếng Anh như đánh vần trong tiếng Việt, dễ dàng cho ba mẹ học với bé tại nhà.

      Điểm cần cải thiện

      Chưa có nhiều phần trang trí thân thiện với trẻ em tại trung tâm.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Con rất thích sử dụng tiếng Anh trong mọi ngữ cảnh, thường xuyên sửa lỗi phát âm cho ba mẹ. Con rất tự tin khi giao tiếp với cả người Việt và người nước ngoài ở nơi công cộng. Con bắt đầu có thái độ học tập tốt hơn, chịu ngồi ngoan học tất cả các môn, thích đọc sách tiếng Anh.

      Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
      Trần Thị Phương Linh (Phụ huynh bé Nguyễn Phương Anh)
      Trần Thị Phương Linh (Phụ huynh bé Nguyễn Phương Anh) - Học viên 
       

      Phát Âm Chuẩn

      Đã học khoá học: Discovery 1 tại đây.

      Ưu điểm

      Sự nhiệt tình, quan tâm của các bạn tư vấn, luôn theo dõi cả quá trình học tập của bé, chứ không chỉ kết thúc sau khi đăng ký khóa học. Giáo viên thân thiện, giúp bé không còn sợ sệt, ngại ngùng khi tiếp xúc với người nước ngoài. Phát âm chuẩn.

      Điểm cần cải thiện

      Dạy bé thêm câu, cụm từ, những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày, chứ không chỉ từng từ, từng từ một.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Thấy bé tiếp cận với tiếng Anh một cách tự nhiên, tạo sự thích thú khi đi học.

      Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

      Giới thiệu

      Địa điểm

      ...