Trung tâm anh ngữ I Can Read | Edu2Review

Trung tâm anh ngữ I Can Read

26 đánh giá
8.6
Tốt
26 đánh giá

Khóa học

01. I CAN READ DISCOVER 1

Tiếng anh mẫu giáo
48 giờ
14.880.000đ
14.880.000đ

01. I CAN READ DISCOVER 1

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

48 giờ
Học phí
14.880.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: bé từ 3 đến 5 tuổi

Khóa học được thiết kế hướng tới mục tiêu giúp các bé sớm nắm bắt được các kỹ năng tiếng Anh thiết yếu cũng như kỹ năng đọc viết phù hợp. Khóa học hướng đến kết quả giúp bé không chỉ thúc đẩy kiến thức mà còn song song phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác trong xã hội. Mỗi bài học được thiết kế theo hướng tương tác cao giữa trẻ và giáo viên.

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Phát triển kỹ năng nghe – thông qua các giờ kể chuyện, trao đổi và các hoạt động khác trong lớp học.
 • Hình thành khái niệm âm thanh – thông qua bài hát và các hoạt động giúp trẻ phát triển vần và âm vị.
 • Cải thiện vốn từ vựng – thông qua các hoạt động lớp học theo các chủ đề hấp dẫn.
 • Xây dựng kỹ năng nói tự tin – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học, các buổi trò chuyện, các hoạt động đóng vai và giờ trao đổi (Talk Time).
 • Phát triển kỹ năng xã hội – thông qua các hoạt động tương tác trong lớp học.
 • Phát triển các kỹ năng vận động tinh (fine – motor – skills).

Mô tả Phương pháp giảng dạy:

 • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - "Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
 • Khóa học hướng đến kết quả giúp học viên không chỉ thúc đẩy kiến thức mà còn song song phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác trong xã hội. Mỗi bài học được thiết kế theo hướng tương tác cao giữa học viên và giáo viên.
Nhận tư vấn

02. I CAN READ DISCOVER 2

Tiếng anh mẫu giáo
48 giờ
14.880.000đ
14.880.000đ

02. I CAN READ DISCOVER 2

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

48 giờ
Học phí
14.880.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: bé từ 4 đến 6 tuổi

Khóa học này tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời nói. Học sinh được nhanh chóng phát triển khả năng nói của mình bằng cách học một lượng từ vựng phong phú và các cấu trúc câu trong một ngữ cảnh tự nhiên. Trong khóa học này, học sinh được phát triển nhận thức rằng mỗi từ được nói ra là sự kết hợp của những âm nhỏ riêng biệt. Chúng tôi gọi đây là “nhận thức về âm vị học” (emerging phonemic awareness).

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Nâng cao kỹ năng nghe – thông qua các giờ kể chuyện, trao đổi và các hoạt động khác trong lớp học.
 • Xác định âm đầu và âm cuối trong từ – thông qua các hoạt động phiên âm thú vị.
 • Xác định sự khác nhau giữa các từ và âm tiết – thông qua các hoạt động âm vị.
 • Mở rộng vốn từ vựng – thông qua các hoạt động lớp học theo những chủ đề hấp dẫn.
 • Nâng cao sự tự tin trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học, các buổi trò chuyện, các hoạt động đóng vai và giờ trao đổi (Talk Time).
 • Nâng cao kỹ năng xã hội – thông qua các hoạt động tương tác trong lớp học.
 • Nâng cao các kỹ năng vận động tinh (fine – motor – skills).

Mô tả Phương pháp giảng dạy:

 • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - “Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
 • Trong khóa học này, học sinh được phát triển nhận thức rằng mỗi từ được nói ra là sự kết hợp của những âm nhỏ riêng biệt. Chúng tôi gọi đây là "nhận thức về âm vị học" (emerging phonemic awareness).
Nhận tư vấn

03. I CAN READ DISCOVER 3

Tiếng anh mẫu giáo
72 giờ
22.320.000đ
22.320.000đ

03. I CAN READ DISCOVER 3

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

72 giờ
Học phí
22.320.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: bé 5 đến 7 tuổi

Đây là khóa học nền tảng cho Khóa I Can Read Reading. Học viên hoàn toàn đắm mình trong môi trường tiếng Anh và giao tiếp với giáo viên bằng hàng loạt các hoạt động vui chơi. Những hoạt động này được thiết kế để dạy trẻ những “kỹ năng ngữ âm” quan trọng cần thiết để đọc một cách độc lập.

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Nâng cao kỹ năng nghe – thông qua các giờ kể chuyện, trao đổi và các hoạt động khác trong lớp học
 • Xác định âm đầu, âm cuối và âm giữa của từ – thông qua các hoạt động âm vị
 • Xác định sự khác nhau giữa từ và âm tiết – thông qua các hoạt động “âm vị học”
 • Học cách ghép âm – từ gồm 2, 3 và 4 âm.
 • Học cách tách âm – từ gồm 2, 3 và 4 âm.
 • Ngữ âm học (phonics) – bằng cách xác định âm của các chữ cái thường gặp.
 • Mở rộng vốn từ vựng – thông qua các hoạt động lớp học hấp dẫn theo chủ đề.
 • Học cách sử dụng những câu hoàn chỉnh trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học, các buổi trò chuyện, các hoạt động đóng kịch và nói chuyện trước công chúng.
 • Phát triển kỹ năng viết – bằng các hoạt động chuyên biệt.

Mô tả Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness”-“Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.

Nhận tư vấn

04. I CAN READ 1,2,3

Trẻ em
72 giờ
22.320.000đ
22.320.000đ

04. I CAN READ 1,2,3

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

72 giờ
Học phí
22.320.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: bé từ 6 đến 9 tuổi

I Can Read 1,2,3 là khóa học 12 tháng tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc độc lập và kỹ năng nói tiếng Anh tự tin. Khóa học sử dụng phương pháp I Can Read nổi bật, giúp dạy và củng cố một âm mới trong mỗi bài học sử dụng hệ thống dấu phụ (diacritical marks) độc quyền. Ngoài việc học đọc, trẻ em còn được phát triển các kỹ năng ngôn ngữ chính của tiếng Anh: Nghe, Nói và Viết.

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Sử dụng những câu trọn vẹn trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học.
 • Giải mã từ – sử dụng ICR Screener và Code card.
 • Đọc thông thạo – thông qua hệ thống mã hoá đôc quyền của I Can Read.
 • Học từ vựng mới – bằng cách thảo luận nghĩa của từ.
 • Trả lời các câu hỏi kiểm tra khả năng tiếp thu – thông qua giờ thảo luận lớp.
 • Học chính tả – bằng cách tập trung vào các âm cụ thể.
 • Viết các câu đơn giản – với sự hướng dẫn của giáo viên.

Mô tả Phương pháp giảng dạy:

 • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness”-“Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
 • Khóa học sử dụng phương pháp I Can Read nổi bật, giúp dạy và củng cố một âm mới trong mỗi bài học sử dụng hệ thống dấu phụ (diacritical marks) độc quyền.
Nhận tư vấn

05. I CAN READ 4,5,6

Trẻ em
72 giờ
22.320.000đ
22.320.000đ

05. I CAN READ 4,5,6

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

72 giờ
Học phí
22.320.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: bé từ 8 đến 11 tuổi

I Can Read 4,5,6 là khóa học 12 tháng tập trung vào việc tăng cường kỹ năng nói và đọc mà trẻ đã có được qua Khóa I Can Read 1-3. Khóa học tập trung vào việc tăng cường kỹ năng đọc bao gồm đọc lưu loát, diễn cảm, tốc độ và ngữ điệu đọc, cũng như đảm bảo rằng học sinh có thể đọc một cách độc lập. Hơn thế nữa, khóa học nhấn mạnh hơn về việc nói và viết đúng ngữ pháp.

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Sử dụng những câu trọn vẹn trong giao tiếp – trẻ được hướng dẫn bằng những kiến thức mục tiêu của bài học.
 • Giải mã từ – không còn phụ thuộc vào ICR Screener và Code card.
 • Đọc lưu loát – không cần dựa vào hệ thống mã của I Can Read.
 • Học từ vựng mới – bằng cách thảo luận nghĩa của từ.
 • Trả lời các câu hỏi kiểm tra khả năng tiếp thu – thông qua các giờ thảo luận trong lớp và hoạt động viết.
 • Học chính tả – bằng cách tập trung vào các âm cụ thể.
 • Viết những câu phức tạp – với sự hướng dẫn của giáo viên.
 • Học các quy tắc ngữ pháp – thông qua các hoạt động lớp học.

Mô tả Phương pháp giảng dạy:

 • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - “Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
 • Khóa học tập trung vào việc tăng cường kỹ năng đọc bao gồm đọc lưu loát, diễn cảm, tốc độ và ngữ điệu đọc, cũng như đảm bảo rằng học sinh có thể đọc một cách độc lập. Hơn thế nữa, khóa học nhấn mạnh hơn về việc nói và viết đúng ngữ pháp.
Nhận tư vấn

06. I CAN READ PLUS 1,2,3,4

Trẻ em
72 giờ
22.320.000đ
22.320.000đ

06. I CAN READ PLUS 1,2,3,4

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

72 giờ
Học phí
22.320.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên:

English 1,2,3,4 tập trung vào các nội dung bài học chính được thiết kế để thúc đẩy sự tự tin và sáng tạo trong thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của trẻ bằng cả lời nói lẫn chữ viết. Thông qua đó, khóa học giúp trẻ phát triển những kỹ năng tư duy đột phá để thúc đẩy sự hợp tác trong việc học. Khóa học tập trung mạnh mẽ vào:

 • Kỹ năng Đọc và Quan sát
 • Kỹ năng Nói
 • Kỹ năng Viết và Miêu tả

Mô tả chi tiết về lộ trình học:

 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng lời nói – thông qua các bài thuyết trình, tranh luận và thảo luận.
 • Áp dụng thông thạo quy tắc ngữ pháp và dấu câu – thông qua hướng dẫn rõ rang từ giáo viên.
 • Phát triển các phong cách viết khác nhau – thông qua việc tiếp xúc với việc viết theo tình huống và sáng tác liên tục.
 • Mở rộng và phát triển vốn từ vựng – bằng cách nghiên cứu và thảo luận các nghĩa của từ.
 • Nâng cao kỹ năng hiểu và tiếp thu – bằng cách tập trung vào các loại câu hỏi khác nhau.
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả – bằng cách đọc, chỉnh sửa và thảo luận với bạn cùng lớp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy:

 • Phương pháp giảng dạy độc quyền “Phonological Awareness” - “Nhận diện ngữ âm học” được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với phương pháp ESL.
 • Khoá học tập trung vào các nội dung bài học chính được thiết kế để thúc đẩy sự tự tin và sáng tạo trong thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của trẻ bằng cả lời nói lẫn chữ viết. Thông qua đó, khóa học giúp trẻ phát triển những kỹ năng tư duy đột phá để thúc đẩy sự hợp tác trong việc học.
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.8
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
8.3
Tiến bộ bản thân
8.5
Tư vấn xếp lớp
8.8
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.8
Giáo viên
8.8
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
8.3
Tiến bộ bản thân
8.5
Tư vấn xếp lớp
8.8
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.8

Giới thiệu

Địa điểm

...