Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE) | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

56 đánh giá
8.6
Rất tốt
56 đánh giá
86% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 72 học viên!

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
8.5
Tiến bộ bản thân
8.5
Tư vấn xếp lớp
8.7
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.6
Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
8.5
Tiến bộ bản thân
8.5
Tư vấn xếp lớp
8.7
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.6

Giới thiệu

Địa điểm