Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE) | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

67 đánh giá
8.5
Tốt
67 đánh giá
86% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 294 học viên!

Khóa học

Giao tiếp

Giao tiếp
6 tháng

Giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Sinh viên, người đi làm.
 • Thời lượng khóa học: 6 tháng – 12 tháng – 18 tháng – 24 tháng.

Lộ trình học

Học viên được thực hiện bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào SPAC Test: bài đánh giá năng lực ngôn ngữ được sử dụng bởi hơn 1.150 công ty và hơn 300,000 người trên thế giới.

1. Knowledge Basic: Lớp học giao tiếp 1 – 4 học viên cùng trình độ, giáo viên Việt Nam giúp các bạn xây dựng kiến thức nền tảng.

Đầu ra: giao tiếp hiệu quả từ mức trung bình – khá đến tốt.

2. Tutorial Class:

Học viên có 2 lựa chọn: học online 1 – 1 với giáo viên người Philippines hoặc học offline 1 – 1 với giáo viên Việt Nam của ISE

 • mCAT: Giao tiếp 1 – 1 với giáo viên người Philippines qua ứng dụng điện thoại. Trao đổi kiến thức dựa vào kiến thức nền của lớp Knowledge Basic.
 • Lớp offline: Học giao tiếp 1 – 1 với giáo viên Việt Nam của ISE.

Đầu ra: ý tưởng và độ lưu loát trong ngôn ngữ đạt mức khá đến tốt, kiểm soát tối đa lỗi sai ngữ pháp.

3. Conversational Class: Lớp học tối đa 10 học viên. Học viên chủ động đăng ký lịch học với Giáo viên Bản xứ. Lịch học linh động. Nội dung học được xây dựng đa dạng chủ đề trong cuộc sống.

Đầu ra: học viên tự tin trình bày ý tưởng về các chủ đề phổ biến xoay quanh cuộc sống, công việc, du lịch, học tập...

4. Workshop: Các lớp học bổ trợ giúp học viên ứng dụng ngôn ngữ vào môi trường thực tế: Pronunciation Club, Grammar Time, Debating…

5. Social Time: Lớp học thường trực hàng ngày trực tiếp tại ISE nhằm hỗ trợ khó khăn của học viên, tạo càng nhiều môi trường giao tiếp tiếng Anh vào nhiều khung giờ trong ngày nhất có thể.

Phương pháp giảng dạy

Andragogy: Phương pháp dành cho người trưởng thành hiện đại.

 • Học viên là trọng tâm của lớp học, là người chủ động và tự do tương tác.
 • Giáo viên là người thúc đẩy, sửa lỗi và hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tương tác đa chiều và mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng hiện có của mỗi học viên.

Productive English Methodology: Phương pháp học chủ động giúp học viên tiếp cận giáo trình để chuẩn bị tốt nhất cho mỗi bài, tương tác, giao tiếp với trợ giảng trước mỗi buổi học. Áp dụng những kỹ năng ngôn ngữ không chỉ vào bài tập mà còn vào các câu lạc bộ, sự kiện được tổ chức hằng tuần tại ISE.

Nguyên tắc 25 – 75:

 • 25% thời lượng: cung cấp kiến thức đầu vào gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm, ý tưởng và cách triển khai ý tưởng phù hợp với chủ đề của lớp học.
 • 75% thời lượng còn lại: học viên thực hành kiến thức và kı̃ năng thực hành đa dạng tuỳ thuộc vào cấp độ, chủ đề bài học và sự sáng tạo của Giáo viên (đối thoại, làm việc nhóm, thuyết trı̀nh, tranh luận...).

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS

IELTS
4 tháng

IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

4 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Sinh viên, người đi làm.
 • Thời lượng khóa học: 4 tháng – 8 tháng – 12 tháng.

Lộ trình học

Học viên được làm bài kiểm tra năng lực đầu vào IELTS Mock Test chuẩn 4 kỹ năng, thời gian dự kiến: 3 giờ hoặc một bài kiểm tra rút gọn, tập trung vào 2 kỹ năng Speaking và Writing.

1. Các tài liệu học của 4 kỹ năng được gửi trước để học viên tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho buổi học. Giáo trình kết hợp tài liệu Cambridge chuẩn quốc tế và đề thi thật do giáo viên tổng hợp.

2. Workshop: Các lớp học bổ trợ giúp học viên ứng dụng ngôn ngữ vào môi trường thực tế: Pronunciation Club, Grammar Time, Debating…

3. Social Time: Lớp học thường trực hàng ngày trực tiếp tại ISE nhằm hỗ trợ khó khăn của học viên, tạo càng nhiều môi trường giao tiếp tiếng Anh vào nhiều khung giờ trong ngày nhất có thể.

Phương pháp giảng dạy

Andragogy: Phương pháp dành cho người trưởng thành hiện đại.

 • Học viên là trọng tâm của lớp học, là người chủ động và tự do tương tác.
 • Giáo viên là người thúc đẩy, sửa lỗi và hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tương tác đa chiều và mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng hiện có của mỗi học viên.

Productive English Methodology: Phương pháp học chủ động giúp học viên tiếp cận giáo trình để chuẩn bị tốt nhất cho mỗi bài, tương tác, giao tiếp với trợ giảng trước mỗi buổi học. Áp dụng những kỹ năng ngôn ngữ không chỉ vào bài tập mà còn vào các câu lạc bộ, sự kiện được tổ chức hằng tuần tại ISE.

Nguyên tắc 25 – 75:

 • 25% thời lượng: cung cấp kiến thức đầu vào gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm, ý tưởng và cách triển khai ý tưởng phù hợp với chủ đề của lớp học.
 • 75% thời lượng còn lại: học viên thực hành kiến thức và kı̃ năng thực hành đa dạng tuỳ thuộc vào cấp độ, chủ đề bài học và sự sáng tạo của Giáo viên (đối thoại, làm việc nhóm, thuyết trı̀nh, tranh luận...).

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Tiếng Anh cấp tốc 1 kèm 1

Các khóa học khác

Tiếng Anh cấp tốc 1 kèm 1

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Sinh viên, người đi làm.

Lộ trình học

Lộ trình học thiết kế dựa theo các khóa tiếng Anh giao tiếp, IELTS nhưng được tùy chỉnh linh hoạt dựa vào năng lực, thời gian và nhu cầu riêng của mỗi học viên. Thông thường, ISE sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng mà họ yếu nhất.

Phương pháp giảng dạy

Andragogy: Phương pháp dành cho người trưởng thành hiện đại.

 • Học viên là trọng tâm của lớp học, là người chủ động và tự do tương tác.
 • Giáo viên là người thúc đẩy, sửa lỗi và hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tương tác đa chiều và mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng hiện có của mỗi học viên.

Productive English Methodology: Phương pháp học chủ động giúp học viên tiếp cận giáo trình để chuẩn bị tốt nhất cho mỗi bài, tương tác, giao tiếp với trợ giảng trước mỗi buổi học. Áp dụng những kỹ năng ngôn ngữ không chỉ vào bài tập mà còn vào các câu lạc bộ, sự kiện được tổ chức hằng tuần tại ISE.

Nguyên tắc 25 – 75:

 • 25% thời lượng: cung cấp kiến thức đầu vào gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm, ý tưởng và cách triển khai ý tưởng phù hợp với chủ đề của lớp học.
 • 75% thời lượng còn lại: học viên thực hành kiến thức và kı̃ năng thực hành đa dạng tuỳ thuộc vào cấp độ, chủ đề bài học và sự sáng tạo của Giáo viên (đối thoại, làm việc nhóm, thuyết trı̀nh, tranh luận...).

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Các khóa học khác Business English
6 tháng

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Trình độ

Các khóa học khác Business English

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Người đi làm.
 • Thời lượng khóa học: 6 tháng – 12 tháng.

Lộ trình học

1. Knowledge Basics: Lớp học giao tiếp thương mại 4 –10 học viên cùng trình độ, giúp xây dựng kiến thức nền tảng về tiếng Anh doanh nghiệp.

Đầu ra: giao tiếp hiệu quả từ mức trung bình – khá đến tốt.

2. Tutorial Class: Học 1 – 1 với giáo viên, cá nhân hóa chương trình theo nhu cầu học, đẩy mạnh kỹ năng học viên yếu nhất (phát âm, ngữ điệu, vốn từ vựng, sự lưu loát, ý tưởng…).

Đầu ra: ý tưởng và độ lưu loát trong ngôn ngữ đạt mức khá đến tốt, kiểm soát tối đa lỗi sai ngữ pháp.

3. Conversational Class: Lớp học tối đa 10 học viên. Học viên chủ động đăng ký lịch học với giáo viên bản xứ. Nội dung học xoay quanh các chủ đề thường gặp trong doanh nghiệp: thuyết trình, đàm phán, hội họp, phỏng vấn…

Đầu ra: học viên tự tin trình bày ý tưởng về các chủ đề phổ biến trong môi trường công sở.

4. Social Time: Các lớp học bổ trợ giúp ứng dụng ngôn ngữ vào môi trường doanh nghiệp thực tế, nhờ đó đa dạng hóa cách diễn đạt.

5. Business Workshop: Hội thảo chuyên đề hằng tháng là cơ hội học viên được gặp gỡ, kết nối với các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực: Marketing, công nghệ, giáo dục, du lịch, xuất nhập khẩu, bất động sản… và học tiếng Anh chuyên ngành, đồng thời bổ sung kiến thức chuyên môn.

Phương pháp giảng dạy

Andragogy: Phương pháp dành cho người trưởng thành hiện đại.

 • Học viên là trọng tâm của lớp học, là người chủ động và tự do tương tác.
 • Giáo viên là người thúc đẩy, sửa lỗi và hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tương tác đa chiều và mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng sẵn có của học viên.

Nguyên tắc 25 – 75:

 • 25% thời lượng: cung cấp kiến thức đầu vào gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm, ý tưởng và cách triển khai ý tưởng phù hợp với chủ đề của lớp học.
 • 75% thời lượng còn lại: học viên thực hành kiến thức và kı̃ năng thực hành đa dạng tuỳ thuộc vào cấp độ, chủ đề bài học và sự sáng tạo của giáo viên (đối thoại, làm việc nhóm, tranh biện...).

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh

Các khóa học khác Business English
6 tuần

Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh

Trình độ

Các khóa học khác Business English

Thời lượng

6 tuần

Chương trình

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Người đi làm.
 • Thời lượng khóa học: 6 tuần.

Lộ trình học

1. Knowledge Basics: Lớp học thuyết trình doanh nghiệp 4 – 12 học viên, giáo viên bản xứ giúp xây dựng về thuyết trình doanh nghiệp bằng tiếng Anh.

Đầu ra: giao tiếp hiệu quả từ trung bình – khá đến tốt, tự tin hơn khi giao tiếp trước đám đông.

2. Tutorial Class: Học 1 – 1 với giáo viên, cá nhân hóa chương trình theo nhu cầu học, đẩy mạnh những kỹ năng học viên yếu nhất.

Đầu ra: ý tưởng và độ lưu loát trong ngôn ngữ đạt mức khá đến tốt, kiểm soát tối đa lỗi sai ngữ pháp.

4. Social Time: Các lớp học bổ trợ giúp học viên ứng dụng ngôn ngữ vào bối cảnh thuyết trình doanh nghiệp thực tế. Nhờ đó tự tin và diễn đạt mạch lạc, trôi chảy hơn.

Phương pháp giảng dạy

Andragogy: Phương pháp dành cho người trưởng thành hiện đại.

 • Học viên là trọng tâm của lớp học, là người chủ động và tự do tương tác.
 • Giáo viên là người thúc đẩy, sửa lỗi và hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tương tác đa chiều và mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng hiện có của mỗi học viên.

Nguyên tắc 25 – 75:

 • 25% thời lượng: cung cấp kiến thức đầu vào gồm:
  • Nội dung: từ vựng, ý tưởng và cách xây dựng dàn ý bài nói hiệu quả...
  • Hình thức: tông giọng, ngữ điệu, tốc độ nói, ảnh minh họa trình chiếu...
 • 75% thời lượng còn lại: học viên thực hành thuyết trình trước đám đông.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Kỹ năng viết trong kinh doanh

Các khóa học khác Business English
6 tuần

Kỹ năng viết trong kinh doanh

Trình độ

Các khóa học khác Business English

Thời lượng

6 tuần

Chương trình

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Người đi làm.
 • Thời lượng khóa học: 6 tuần.

Lộ trình học

1. Knowledge Basics: Lớp học viết thương mại 4 – 12 học viên, giáo viên tập trung khai thác kỹ năng thao tác và thực hiện các loại văn bản từ cơ bản đến chuyên nghiệp: email, thư tín giao dịch, báo cáo, proposal… đảm bảo bám sát nhu cầu đào tạo thực tiễn của doanh nghiệp.

2. Tutorial Class: Học 1 – 1 trực tiếp với giáo viên, đẩy mạnh những kỹ năng viết học viên yếu nhất, cá nhân hóa theo yêu cầu.

4. Social Time: Các lớp học bổ trợ giúp học viên ứng dụng ngôn ngữ vào môi trường doanh nghiệp thực tế. Học viên có thể đa dạng hóa cách diễn đạt khi viết tiếng Anh.

Phương pháp giảng dạy

Andragogy: Phương pháp dành cho người trưởng thành hiện đại.

 • Học viên là trọng tâm của lớp học, là người chủ động và tự do tương tác.
 • Giáo viên là người thúc đẩy, sửa lỗi và hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tương tác đa chiều và mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng hiện có của mỗi học viên.

Nguyên tắc 25 – 75:

 • 25% thời lượng: cung cấp kiến thức đầu vào
 • 75% thời lượng còn lại: học viên thực hành kiến thức và kı̃ năng viết đa dạng thể loại

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 150.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.2
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Tư vấn xếp lớp
8.6
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.6
Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.2
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Tư vấn xếp lớp
8.6
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.6

Giới thiệu

Địa điểm