Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

- Giáo viên, nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
- Có thời gian học linh hoạt, phù hợp với lịch học, làm việc.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Học phí hơi cao so với mặt bằng chung.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tiền nào của nấy.
- Bạn tới đây để học hỏi nên đừng ngại sai.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn