Trung Tâm Anh Ngữ REF | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ REF

90 đánh giá
8.3
Tốt
90 đánh giá
84% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 90 học viên!

Khóa học

Lập trình tư duy tiếng Anh

Các khóa học khác
7 buổi

Lập trình tư duy tiếng Anh

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

7 buổi

Chương trình

Giảng viên trực tiếp đứng lớp xuyên suốt trong 7 buổi để hiểu rõ trình độ của từng học viên, theo sát học viên và đưa ra các bài học phù hợp và hiệu quả nhất cho các học viên của mình.

Nhận tư vấn

Phát âm phản xạ

Giao tiếp Phát âm
2 tháng
3.200.000đ
3.200.000đ

Phát âm phản xạ

Trình độ

Giao tiếp Phát âm

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.200.000đ

Chương trình

Sau 2 tháng, học viên nắm được cách đọc của tất cả các từ thông qua bảng phiên âm và thực hành thường xuyên, nghe chuẩn và phát âm chuẩn; biết và vận dụng các kĩ thuật âm để giao tiếp tự nhiên tạo lập phản xạ nói đúng, nâng cao khả năng nghe và tự tin hơn trong giao tiếp.

Nhận tư vấn

Từ vựng phản xạ

Giao tiếp
2 tháng
3.200.000đ
3.200.000đ

Từ vựng phản xạ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.200.000đ

Chương trình

Sau 2 tháng, học viên nắm được cách đọc của tất cả các từ thông qua bảng phiên âm và thực hành thường xuyên, nghe chuẩn và phát âm chuẩn; biết và vận dụng các kĩ thuật âm để giao tiếp tự nhiên tạo lập phản xạ nói đúng, nâng cao khả năng nghe và tự tin hơn trong giao tiếp.

Nhận tư vấn

Giao tiếp ứng dụng

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
3.800.000đ
3.800.000đ

Giao tiếp ứng dụng

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.800.000đ

Chương trình

Sau 2 tháng, học viên nắm được cách đọc của tất cả các từ thông qua bảng phiên âm và thực hành thường xuyên, nghe chuẩn và phát âm chuẩn; biết và vận dụng các kĩ thuật âm để giao tiếp tự nhiên tạo lập phản xạ nói đúng, nâng cao khả năng nghe và tự tin hơn trong giao tiếp.

Nhận tư vấn

Giao tiếp lưu loát

Giao tiếp
2 tháng
4.200.000đ
4.200.000đ

Giao tiếp lưu loát

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.200.000đ

Chương trình

Sau 2 tháng, học viên nắm được cách đọc của tất cả các từ thông qua bảng phiên âm và thực hành thường xuyên, nghe chuẩn và phát âm chuẩn; biết và vận dụng các kĩ thuật âm để giao tiếp tự nhiên tạo lập phản xạ nói đúng, nâng cao khả năng nghe và tự tin hơn trong giao tiếp.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.9
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.6
Thực hành kỹ năng
8.3
Tiến bộ bản thân
8.3
Tư vấn xếp lớp
8.1
Số lượng học viên
7.5
Quan tâm học viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.9
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.6
Thực hành kỹ năng
8.3
Tiến bộ bản thân
8.3
Tư vấn xếp lớp
8.1
Số lượng học viên
7.5
Quan tâm học viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm