Trung tâm Anh ngữ WeWin | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ WeWin

47 đánh giá
9.2
Xuất sắc
47 đánh giá

Khóa học

Anh ngữ Phản xạ Mầm non

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.000.000đ

Anh ngữ Phản xạ Mầm non

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh mẫu giáo.

Thời lượng: 24 buổi/khóa.

Học phí: 3.000.000 VNĐ/3 tháng

Đối tượng: Dành cho các bé từ 4 đến 6 tuổi.

Phương pháp giảng dạy:

Sử dụng giáo trình First Friend thuộc Nhà xuất bản Oxford cùng các giáo cụ trực quan, các trò chơi và bài hát sinh hoạt tại lớp, kết hợp với phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ em – Imagine Learning English để trẻ hiểu và tiếp thu tiếng Anh một cách tự nhiên.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Anh văn Thiếu nhi Family and Friends

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.000.000đ

Anh văn Thiếu nhi Family and Friends

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 9 – 12 tháng.

Học phí: 3.000.000 VNĐ/khóa 3 tháng

Đối tượng: Dành cho các bé từ 6 tuổi đến 11 tuổi.

Phương pháp giảng dạy:

Sử dụng giáo trình Family and Friends – American English thuộc Nhà xuất bản Oxford cùng các phương pháp dạy sinh động, kết hợp vừa chơi vừa học giúp các bé hoàn thiện và nâng cao ngữ âm, phát triển toàn diện 4 kỹ năng cơ bản (Nghe, Nói, Đọc, Viết), môi trường Anh ngữ thân thiện sinh động tạo nên sự yêu thích tiếng Anh ngay từ đầu cho bé.​​​​​​

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Anh văn Cambridge – Pre.Starters

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.200.000đ

Anh văn Cambridge – Pre.Starters

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 6 – 9 tháng.

Học phí: 3.200.000 VNĐ/khóa 3 tháng

Đối tượng: Dành cho các bé từ 6 tuổi đến 11 tuổi.

Phương pháp giảng dạy:

Giúp bé rèn luyện phản xạ Anh ngữ linh hoạt cả 4 kỹ năng, đồng thời giao tiếp như người bản xứ. Câu lạc bộ tiếng Anh hướng đến giúp các bé thành thạo các kỹ năng, đặc biệt là nghe – nói, từ đó thực sự tự tin trong những tình huống thực tế.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Review and Take Cambridge English: Starters 

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.200.000đ

Review and Take Cambridge English: Starters 

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 3 – 6 tháng.

Học phí: 3.200.000 VNĐ/khóa/3 tháng.

Đối tượng: Dành cho học viên đã học xong khóa Pre-Starters.

Phương pháp giảng dạy:

 • Tạo tiền đề cho học viên tiếp xúc với các dạng bài tập phổ biến trong cấu trúc đề thi lấy các chứng chỉ quốc tế.
 • Trang bị cho học viên các kỹ năng học và phương pháp làm bài tự tin, chính xác, đạt được chứng chỉ với kết quả cao.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Anh văn Cambridge – Pre.Movers

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.400.000đ

Anh văn Cambridge – Pre.Movers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 9 - 12 tháng.

Học phí: 3.400.000 VNĐ/khóa/3 tháng.

Đối tượng: Dành cho các bé từ 6 tuổi đến 11 tuổi.

Phương pháp giảng dạy:

 • Giúp bé rèn luyện phản xạ Anh ngữ linh hoạt cả 4 kỹ năng, đồng thời giao tiếp như người bản xứ.
 • Câu lạc bộ tiếng Anh hướng đến giúp các bé thành thạo các kỹ năng, đặc biệt là nghe – nói, từ đó thực sự tự tin trong những tình huống thực tế.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Review and Take Cambridge English: Movers

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.600.000đ

Review and Take Cambridge English: Movers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 3 – 6 tháng.

Học phí: 3.600.000 VNĐ/khóa/3 tháng.

Đối tượng: Dành cho học viên đã học xong khóa Pre-Movers.

Phương pháp giảng dạy:

 • Tạo tiền đề cho học viên tiếp xúc với các dạng bài tập phổ biến trong cấu trúc đề thi lấy các chứng chỉ quốc tế.
 • Trang bị cho học viên các kỹ năng học và phương pháp làm bài tự tin, chính xác, đạt được chứng chỉ với kết quả cao.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Anh văn Cambridge – Pre.Flyers

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.600.000đ

Anh văn Cambridge – Pre.Flyers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 6 – 9 tháng.

Học phí: 3.600.000 VNĐ/khóa/3 tháng.

Đối tượng: Dành cho các bé dưới 12 tuổi.

Phương pháp giảng dạy:

 • Giúp bé rèn luyện phản xạ Anh ngữ linh hoạt cả 4 kỹ năng, đồng thời giao tiếp như người bản xứ.
 • Câu lạc bộ tiếng Anh hướng đến giúp các bé thành thạo các kỹ năng, đặc biệt là nghe – nói, từ đó thực sự tự tin trong những tình huống thực tế.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Review and Take Cambridge English – Flyers

Trẻ em
3 tháng

Học phí 3.600.000đ

Review and Take Cambridge English – Flyers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh tiểu học.

Thời lượng: 3 – 6 tháng.

Học phí: 3.600.000 VNĐ/ khóa/3 tháng.

Đối tượng: Dành cho học viên đã học xong khóa Pre-Flyers.

Phương pháp giảng dạy:

 • Tạo tiền đề cho học viên tiếp xúc với các dạng bài tập phổ biến trong cấu trúc đề thi lấy các chứng chỉ quốc tế.
 • Trang bị cho học viên các kỹ năng học và phương pháp làm bài tự tin, chính xác, đạt được chứng chỉ với kết quả cao.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên KET – Key English Test

Trẻ em
6 tháng

Học phí 8.000.000đ

Tiếng Anh thiếu niên KET – Key English Test

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh trung học.

Thời lượng: 6 – 9 tháng.

Học phí: 8.000.000 VNĐ/khóa/6 tháng.

Đối tượng: Học sinh trung học cơ sở, đạt bài kiểm tra đầu vào.

Phương pháp giảng dạy:

Chứng chỉ KET (Key English Test) tương đương với trình độ sơ cấp A2 trên khung tham chiếu Châu Âu. Độ khó và cấu trúc của bài thi bắt buộc thí sinh phải đọc và hiểu tiếng Anh. Bên cạnh vốn từ vựng nhất định, các em phải có tư duy phát triển ý tưởng trong các tình huống được đặt ra trong thực tế.

Do đó, khóa học này tập trung vào việc phát triển toàn diện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời, xây dựng cho học viên một nền tảng ngôn ngữ vững chắc, có thể sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và thực tế cuộc sống.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên PET – Preliminary English Test

Trẻ em
6 tháng

Học phí 8.500.000đ

Tiếng Anh thiếu niên PET – Preliminary English Test

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Trình độ: Tiếng Anh trung học.

Thời lượng: 6 – 9 tháng.

Học phí: 8.500.000 VNĐ/khóa/6 tháng.

Đối tượng: Học sinh trung học cơ sở, đạt bài kiểm tra đầu vào.

Phương pháp giảng dạy:

PET(Preliminary English Test) là trình độ tiếp theo của KET. Đây là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ trung cao cấp B2 trên khung tham chiếu châu Âu. Độ khó và cấu trúc của bài thi bắt buộc thí sinh phải đọc và hiểu tiếng Anh, có vốn từ vựng nhất định và tư duy phát triển ý tưởng trong các tình huống được đặt ra trong thực tế.

Khóa học tập trung vào việc phát triển toàn diện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời xây dựng cho học viên một nền tảng ngôn ngữ vững chắc, có thể sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và thực tế cuộc sống.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Summer Camp – Shine Your Summer

Trẻ em
4 tuần

Học phí 7.500.000đ

Summer Camp – Shine Your Summer

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tuần

Chương trình

Thời lượng: 4 tuần.

Đối tượng: Các bé dưới 14 tuổi.

Học phí: 7.500.000 VNĐ/khóa.

Phương pháp giảng dạy:

 • Tiếp cận tiếng Anh qua những bài học sinh động và các câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật.
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú để giúp bé tự tin giao tiếp và thể hiện bản thân mình.
 • Kết hợp dạy tiếng Anh và các bộ môn khác để kích thích tư duy và khả năng phản xạ của trẻ.
 • Bổ sung thêm kiến thức về các kỹ năng mềm để trẻ có thể áp dụng vào cuộc sống và bảo vệ chính mình.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Foundation 

IELTS
6 tháng

Học phí 10.000.000đ

IELTS Foundation 

Trình độ

IELTS

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thời lượng: 24 tuần.

Đối tượng: học sinh trung học cơ sở, sinh viên, người đi làm.

Học phí: 10.000.000 VNĐ/khóa/6 tháng.

Mô tả khóa học:

 • Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.
 • Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có thể phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.
 • Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần nghe, nói, đọc, viết và củng cố kiến thức nền.
 • Phát triển toàn diện 4 kỹ năng ở mức độ Pre-Intermediate thông qua các bài tập có tính tương tác cao.
 • Làm quen với các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS thông qua những bài tập với nội dung học thuật tương tự bài thi IELTS nhưng ngắn hơn và phù hợp trình độ học viên hơn.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
9.2
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.1
Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
9.2
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.1

Giới thiệu

Địa điểm