Chất Lượng Dịch Vụ Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Dịch Vụ Tốt

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, nhiệt tình.
Giảng bài dễ hiểu.
Chất lượng dịch vụ tốt.

Điểm cần cải thiện

Em cảm thấy trung tâm đã cải thiện rất tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Vừa học, vừa trò chuyện/chơi rất vui.
Các bạn học viên mới nên kiểm tra trình độ đầu vào của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn