Hãy Đến Trải Nghiệm! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hãy Đến Trải Nghiệm!

Ưu điểm

Giáo viên, nhân viên tận tâm, quan tâm sâu sắc đến học viên.
Cơ sở vật chất tốt.
Giờ học linh động, có cách giải quyết tốt khi học viên bận giờ học (bù giờ cho học viên).

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học viên tiến bộ, mạnh dạn khi giao tiếp tiếng Anh.
Hãy đến trung tâm trải nghiệm sớm để có kết quả tốt nhất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn