Học Phí Phù Hợp. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Phù Hợp.

Ưu điểm

Cách dạy hay, vui vẻ, có giáo viên nước ngoài.
Cơ sở vật chất đầy đủ.
Học phí phù hợp.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy thoải mái, dễ tiếp thu, không áp lực.
Các bạn vô sau không phải quá lo lắng vì việc học ở đây rất thoải mái, không áp lực mà còn dễ tiếp thu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn