Trung Tâm Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Tốt

Ưu điểm

Chất lượng học tập tốt.
Giáo viên giỏi, dạy có tâm với học sinh.
Chương trình dạy dễ tiếp thu kiến thức.

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở trung tâm này rất tốt và dạy rất dễ hiểu.
Lời khuyên cho các bạn học viên mới là cố gắng học tập, tập trung nghe thầy cô giảng bài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn