Vui Vẻ, Nhiệt Tình. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Vui Vẻ, Nhiệt Tình.

Ưu điểm

Vui vẻ, nhiệt tình.
Quan tâm đến học viên.
Chia sẻ, giảng lại bài cho học viên khi nghỉ buổi học.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui, mọi người thân thiện.
Lời khuyên cho các bạn hộc viên mới là: Mới vào không phải ngại ngùng vì mọi người ở đây rất thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn