Có Nhiều Kiến Thức - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Có Nhiều Kiến Thức

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Tài liệu dạy tốt.
- Giáo viên nhiệt tình.
- Cơ sở vật chất tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm học vui và có nhiều kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.