Giáo Viên Vui Vẻ - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Vui Vẻ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên vui vẻ, thân thiện, chuyên môn cao.
- Tư vấn nhiệt tình, chu đáo.
- Tài liệu, quá trình cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ học.

Điểm cần cải thiện

Không.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tuyệt vời, được quen biết nhiều bạn mới, được nâng cao trình độ tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.